Neo Global Aylık Rapor - Geliştirme

Haziran 2022

Neo Global Aylık Rapor - Geliştirme

Öne Çıkan Özelikler

Geliştirici rahatlığı Haziran ayındaki ortak temaydı. Hem çekirdek Neo veri havuzu hem de topluluk tarafından geliştirilen projeler, sorunlu noktaları ele almak veya Neo’yu uygulamalarına entegre eden geliştiricilerin harcadıkları zamanı azaltmak için yeni işlevlere tanıklık etti.

Neo çekirdeğinde, yerel sözleşmelerde ve RPC sisteminde yapılan değişiklikler bu yöndeki en belirgin gelişmelerdi. Akıllı bir sözleşmede bir yöntemin varlığını kontrol etmek için yeni bir yerel sözleşme yöntemi, tam ABI’yi ayrıştırmada maliyet ve geliştirme çabasını önler ve yineleyicileri işlemek için iki RPC yöntemi, entegratörlerin; node kısıtlamalarına girmeden, bir yineleyiciden veri almalarını mümkün kılmaktadır.

Benzer şekilde, topluluk altyapısındaki ayarlamalar da bu modeli takip etti. NGD Enterprise, Neo Blockchain Toolkit’in (Neo Blokzincir Araç Seti) bir parçası olarak yeni sözleşme indirme özelliğini tanıttı: Geliştiricilerin uygulamalarını yerel bir geliştirme ortamının güvenliğinden ayrılmadan canlı MainNet veya TestNet sözleşmelerine karşı test etmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

AxLabs tarafından yapılan neow3j devpack’e gerçekleştirilen bir güncelleme, Java geliştiricilerinin konuşlandırılmış akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesi için yardımcı yeni bir yol olan sözleşme arabirimlerini tanıttı. Bu işlevsellik, Toolkit’in (Araç Seti) sözleşme indirme özelliğini doğal olarak tamamlamaktadır: Akıllı sözleşme yazarları, Neo Express örneklerine bir MainNet sözleşmesi indirebilir, ardından indirilen sözleşme ve gerçek depolama verileriyle etkileşime girebilen dinamik bir sözleşme arabirimine sahip bir Java sözleşmesi yazabilmektedir.

Geliştirici kolaylığı cephesindeki diğer kayda değer çabalar arasında Neo SPCC tarafından NeoFS SDK’ya WalletConnect API desteğinin eklenmesi ve dApp geliştiricilerine esneklik sağlamak için NEXT tarafından NeoLine dAPI’ye eklenen bir sistem ücreti geçersiz kılma işlevi yer almaktadır.

Haziran ayı için tam Neo global aylık geliştirme raporu aşağıda bulunabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

Neo Core

Geliştirici rahatlığını artırmak ve hataları düzeltmek için küçük yerel sözleşme ayarlamaları

Yerel sözleşmelerdeki üç küçük değişiklik Haziran ayında dahil edildi. Yerel sözleşme yöntemleri artık sıralı karşılaştırmalar kullanılarak sıralanmakta ve bölge ayarlarındaki farklılıklardan kaynaklanabilecek durum farklılıklarını önlemek için ASCII uyumluluğu getirmektedir.

Ek olarak, yeni yönetişim adayları kaydedildiğinde bildirimlerin yayılmasını engelleyen bir hata düzeltildi ve yenihasMethod ContractManagement yerel sözleşmesine eklendi. Bu yöntem, geliştiricilerin, süreçteki GAS maliyetlerini azaltarak, tüm ABI’yi ayrıştırmaya gerek kalmadan akıllı bir sözleşmede belirli bir yöntemin olup olmadığını kontrol etmelerini kolaylaştırmaktadır.


Önyükleme hızını, yürütmeyi ve ele alınan dağıtılmış hataları iyileştirmek için NeoVM optimize edildi.

Çevrimdışı senkronizasyon hızı iyileştirilerek, NeoVM’ye yönelik optimizasyonlar tamamlandı. Belirli senaryolardaki VM yürütme hataları, iş parçacığına bağlı statik alanları başlatmak için kullanılan yöntem değiştirilerek de çözüldü ve dağıtım sırasındaki sınır dışı hataları önlemek için sözleşme dağıtımında yeni bir yöntem offset (ofset) denetimi eklendi.


Diğer geliştirmelerin yanı sıra neo-modüllerdeki RPC alanları üzerinde yineleyici işleme iyileştirildi.

Çekirdek Neo eklentilerini hedefleyen birkaç değişiklik Haziran ayında sunuldu. En dikkate değer değişiklik, RPC üzerinden bir akıllı sözleşme tarafından döndürülen yineleyici verilerinin işlenmesiydi. İki yeni yöntem, geliştiricilerin node sınırlamalarına maruz kalmadan bir yineleyiciden tüm verileri almasına olanak tanımak için şunlar eklendi:traversiterator ve terminatesession

Diğer değişiklikler arasında StateService findstates yöntemiiçin bir hata düzeltmesi, yönetişim ile ilgili entegrasyonlar için geliştirici rahatlığını artırmak için newgetcandidates RPC yönteminin eklenmesi ve DBFT modülündeki RecoveryRequests’e yanıt verecek ve konsensüs güvenilirliğini artırarak, fikir birliği nodelerinin sayısında artış yer aldı.

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Öne Çıkan Özelikler

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Proje'de Önemli Aşamalar

NODE

Neo SPCC tarafından NeoGo

Neo SPCC’nin Go’daki alternatif Neo uygulaması, değişiklik listesinin alıcı tarafındaydı. Ekip, Neo 3.3.0 ve 3.3.1 güncellemelerini izleyen çeşitli taahhütlerin yanı sıra bir dizi yeni özellik ve hata düzeltmesini de işledi. Özellikle, son protokol değişikliklerinden kaynaklanan TPS bozulmalarını iyileştirmeye yönelik performans optimizasyonları, RPC alt sistemindeki hata düzeltmeleri, dBFT düzeltmeleri ve bir dizi günlüğe alma, oluşturma ve CLI iyileştirmeleri Haziran ayında tamamlandı.

https://github.com/nspcc-dev/neo-go

SDK

AxLabs tarafından neow3j

Neow3j v(sürüm)3.18, Neo v3.3.1 sürümünde sunulan çeşitli değişiklikler için destek getirerek, Haziran ayının sonunda piyasaya sürüldü. Geliştirme paketindeki en dikkate değer iyileştirme, konuşlandırılmış diğer akıllı sözleşmelere yapılan çağrıları düzene oturtmak için yeni sözleşme arayüzlerinin sunulmasıydı. Ekip ayrıca, JVM içerinde NeoVM’ye karşı beklenen kodlamalardaki farklılıkları önlemeyi amaçlayan işlemi String (Dize) türlerine özel yaparak String birbirine bağlama işlevini de ayarladı.

https://github.com/neow3j/neow3j

DERLEYİCİ

COZ tarafından Boa

N3 için Python akıllı sözleşme derleyicisinin işletenleri, Polaris hackathon (yazılım yarışması) etkinliği sırasında ve Props gibi dahili projelerin geliştirilmesinde bir dizi potansiyel iyileştirme belirledi. Örnekler, ECPoint ve ortak anahtar değerlerini komut dosyası karma formuna dönüştürmek için bir yöntemin eklenmesini ve yapıcısında bir bayt dizisinin uzunluğunu tanımlama yeteneğini içermektedir. Boa’nın en son ki sürümü ayrıca Python 3.10 için destek ve çok yönlü çeşitliliğe sahip düzeltmeler getirmektedir.

https://github.com/CityOfZion/neo3-boa/

AKILLI SÖZLEŞME & DAPP FRAMEWORK

NGD Enterprise tarafından Neo Blockchain Toolkit

Güçlü yeni sözleşme indirme özelliği bu ay Neo Blockchain Toolkit’e dahil edildi. NGD Enterprise tarafından COZ ile işbirliği içinde geliştirilen bu yeni özellik, geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri ve depolama kayıtlarını N3 MainNet veya TestNet’ten kolayca indirmelerine ve bunları yerel bir Express tabanlı özel ağa eklemelerine olanak tanımaktadır.

Sözleşme indirme, uygulama entegrasyonlarını test etmeyi veya mevcut sözleşmeleri dinamik olarak çağıran akıllı sözleşmeler yazmayı çok daha kolay hale getirmektedir. Geliştiriciler, doğru davranışı sağlamak için gerçek üretim verilerini kullanırken yerel geliştirme ortamlarının tam kontrolünü elinde tutabilmektedir.

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ngd-seattle.neo-blockchain-toolkit

CÜZDAN

COZ tarafından Neon Wallet Mobile

COZ, mobil cüzdanının temel uygulamasını Haziran ayında tamamladı ve şimdi önceliğini kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine kaydırmaktadır. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri tamamlandı; yanı sırai yeni özellikler eklendi: NFT’ler için yerel destek ve WalletConnect aracılığıyla PKI doğrulama desteği.

https://github.com/CityOfZion/neon-wallet

NEXT tarafından NeoLine

NEXT ekibi, Haziran ayı süresince bir önceki ayda eklenen yeni işlevleri yineledi. Ledger donanım cüzdan desteği geliştirildi ve çeşitli hata düzeltmeleri tamamlandı. Dikkate değer bir ek, uygulamalara sistem ücretlerini gerektiği gibi özelleştirme seçeneği sunan, dAPI’ye eklenen overrideSystemFee alanıydı.

https://neoline.io/

NEOFS

Neo SPCC tarafından NeoFS

Haziran ayında çok sayıda NeoFS çekirdek ve hizmet iyileştirmesi tamamlandı. Çekirdekte, Neo SPCC, sürdürülebilirliğini geliştirmek ve ortak arayüzleri birleştirmek için CLI’yi yeniden düzenledi. WalletConnect API desteği SDK’ya entegre edildi ve performansı artırmak, ek olarak, kaynak tüketimini azaltmak için yerel depolama optimizasyonları eklendi.

Service (Hizmet) cephesinde, S3 ağ geçidi, HTTP ağ geçidi, nesne yükleme/indirme hızlarını iyileştirmek için dahili bileşenlerde arabellek boyutunda ince ayarlar görürken, hayati optimizasyonlara tanıklık etti. REST ağ geçidi, NeoFS varlıklarını web uygulamalarından kontrol etmek için yerel bir çözüm sağlayarak, WalletConnect imzaları için destek aldı. Son olarak ekip, uç bölge oluşturma desteğinin entegrasyonunun yanı sıra Morph.CDN hizmetinin yakında piyasaya sürülmesi üzere ayrıntıları ve fiyatlandırma bilgilerini güncelledi.

https://fs.neo.org/

AUDIT

Red4Sec tarafından denetleme

Bu ay Red4Sec ekibi, Saffron Finance’in akıllı sözleşmeleri için denetim sürecini başlattı ve GhostMarket borsası GhostMarket ve Muffin için sunulan düzeltmeleri gözden geçirdi. Ayrıca, PayProxy projesinde yapılan en son ki değişiklikler de gözden geçirilmektedir.

https://red4sec.com/en