Neo Global Aylık Raporu

Aralık 2020

Neo Global Aylık Raporu

Öne Çıkan Özelikler

Defteri bir yıl için daha kapatırken, Neo topluluğu geriye dönüp bakabilir ve son 12 ayda ulaşılan(/gerçekletirilen) her şeyden gurur duyabilir. 2020 yılı, eşi benzeri olmayan bir yıldı. COVID-19 salgını herkesi kişisel ve profesyonel yaşamlarını yeniden düşünmeye zorladı. Birçok fedakarlık yapıldı ve yeni alışkanlıklar oluşturuldu.

Neo, topluluğumuzun yardımıyla tüm bunları atlattı ve bu sayede 2021 yılına güçlü bir şekilde girmekteyiz. Bugüne kadarki en eksiksiz ve harika durumda olan Preview4 sürümünün Aralık ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte 2020 yılında üç yeni Neo3 Preview sürümü piyasaya sürüldü.

Neo’nun küresel geliştirici topluluk grupları, neredeyse bütün büyük altyapı ve işleme araçları projelerinin Preview4 uyumluluk düzeylerinin bildirilmesiyle, sıkı bir şekilde çalışmaktadır.

Hep birlikte, Neo’nun bir sonraki evriminin ve dijital ekonominin temellerini oluşturmaktayız. Bu, ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz topluluğumuzun bütünü hakkındaki şeyleri ayan beyan ortaya koymaktadır. 2020 yılında ve 2021 yılının ilk aşamalarında tamamlanmış olan çalışma, yeni geliştiricilerin Neo’da geleceğin derinliklerinde uygulamalar inşa etmesini bir keyif haline getirecektir.

Aralık Neo global aylık raporunun tamamı aşağıda bulunabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

Neo3 İlerlemesi

Aralık ayı beraberinde; çekirdek geliştiriciler ve diğer katkıda bulunanlar tarafından ortaya konulmuş, büyük bir başarı olan “Neo3 Preview4″ün piyasaya sürülmesini getirdi. Güncelleme, Neo3’ü şimdiye kadarki en istikrarlı ve performanslı şekliyle ctanıttı; Oracle hizmeti ve NEP-17 işlevselliği dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği resmi olarak sahneye sundu. Preview4 sürümü, ayrıca, komite yönetişim stratejisi için optimizasyonlar ve ekler sağlamıştır; ek olarak yeniden canlandırılan ekonomik modeli uygulamıştır.

Çekirdek geliştiriciler şu anda durum kök mantığını “neo-core”den “neo-modules”e aktarmak için çalışmaktadırlar. Oracle nodelerinin işlemesini destekleyecek olan “Oracle eklentisi” de ayrıca geliştirilme aşamasındadır.

Aralık ayındaki kabiliyetlerine karşın, yeni ve bitirilmiş olan görevler; ekibi, bir Preview5 sürümünü yayınlamaya sevk etmiştir. Bu en son ki “Preview” sürümü, neredeyse tüm Neo3 özelliklerini ve mantığını içerecektir. Preview5 kontrol listesine buradan erişebilirsiniz; PR’lerin hemen hemen yarısı halihazırda birleştirilmiştir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

StateRoot

Neo3

Durum kök mantığını “neo-modules”de bulunan yeni bir durum hizmeti eklentisine taşıma kararını takiben birkaç PR oluşturulmuştur. #410, MPT veri yapısını hizmet modülüne taşımaktadır, #414 ise nodelerin yalnızca en son ki durumu yerel olarak depolamasını sağlamaktadır. Çekirdek geliştiriciler ayrıca, depolama ve doğrulama, komut ve RPC, P2P mesajları vb. gibi şeyler de dahil olmak üzere durum hizmeti içinki olan temel mantık üzerinde çalışmaktadırlar.

Neo2

Çekirdek geliştirme ekibi çabalarını Neo3’ün geliştirilmesine odaklamak üzere MPT yeniden düzenleme ile ilişkili olan “PR #1878“i kapatmaya karar verdi. Bu konu, daha fazla geliştirme kaynağı mevcut olduğunda daha sonra yeniden açılabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Oracle

Oracle hizmeti ayrıca Aralık ayı boyunca, Preview5’te teste hazırlanırken uygulanan çeşitli optimizasyon ve düzeltmelerle (#326) birlikte bir dizi iyileştirme gördü. Örnekler arasında “HashsetCache”nin ConcurrentDictionary ile değiştirilmesi, birden çok başlatmanın engellenmesi ve CheckOracleAccount yönteminin eklenmesi yer almaktadır.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Altyapı Etkisi

Aralık ayında, tüm sözleşmelerin yönetiminden sorumlu olan yeni bir yerel sözleşme olan ManagementContract (#2119) gibi Neo3 için akıllı sözleşme sisteminde çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi. “ContractState” ve “ContractIdState”, depolama girdileri olarak eklenirken; Contract Creat (Sözleşme Oluşturma), Update (Güncelleme) ve Destroy (Kaldırma) yöntemleri, yöntemler olarak yerel sözleşmeye taşınmıştır. Bu sözleşme ayrıca yerel sözleşmelerin ActiveBlockIndex alanı kullanılarak herhangi bir blokta konuşlandırılmasına(/dağıtılmasına) olanak tanımaktadır.

Diğer iyileştirmeler arasında; bir sözleşmede değişiklikten sonraki süreçte orijinal “hash”in kalıcılığı, sözleşme yükseltmesinin(/güncellenmesinin) basitleştirilmesi ve altyapı bakımı (#2044) bulunmaktadır. (Minumum geliiştirme ücreti) 10 GAS olarak ayarlanmış olan yeni bir “MinimumDeploymentFee” de, dağıtımı düzenlemek ve spamları önlemek için tanıtıldı (#2140, #2153).

Preview4 sürümünü kullanan geliştiriciler, yeni işlem kodu/birlikte çalışabirlik hizmetinin fiyatlandırma modelini de keşfedecektir. Yeni model, komite üyelerinin maliyetleri gerektiği gibi artırıp azaltmalarına olanak tanımak üzere; ayarlanabilir bir taban fiyatın yanı sıra fiyatlar için katsayı değerleri kullanmaktadır (#2045).

Diğer iyileştirmeler arasında; yeni yöntem tokenleri (#2185) kullanarak NeoVM’de (#382) belirtilen token mantığının çağrılmasını sağlayan yeni CALLT işlem kodu ve yineleyici API’ları (#2190) içinki olan basitleştirmeler yer almaktadır. Çekirdek geliştiriciler Aralık ayında, ayrıca, kullanıcıların adresler yerine takma adlar aracılığıyla (varlık) gönderip almalarına olanak sağlamak için Neo Name Service’de (Neo Ad Hizmetinde) (NNS) kullanılacak olan “eşsiz token yerel sözleşme temel sınıfını”” tamamladı (#2177).

Son olarak, ekip; kod tabanının her bir parçasını, “framework”un yeni ana sürümü olan “.NET 3.0″dan “.NET 5.0″a yükseltme işlemini tamamladı (#2083, #396, #681, #407).

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Kasım Ayında Öne Çıkanlar

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Proje'de Önemli Aşamalar

DEFI

NGD tarafından Flamingo Finans

Aralık ayında Flamingo ekibi, topluluğun; nNEO tarafından ihraç edilen, “GAS”ı Perp ticaret yarışması için bir ödül olarak kullanıp kullanmayacağına karar vermesine izin veren ilk Flamingo Improvement Proposal’ı (FIP) (Flamingo İyileştirme Önerisini) sundu. Teklif kabul görmesede, Flamingo projesinin yönetişim geçişi için bir dönüm noktası başarısını temsil etmekteydi. Daha uygun olan bir dağıtım yöntemine ilişkin topluluk tartışmasının ardından başka bir öneri başlatılacaktır.

https://flamingo.finance/

NODE

Neo SPCC tarafından NeoGo

Aralık ayında ekip, Go nodesindeki Neo3 Preview4 “uyumluluğunu” tamamladı ve Preview4 TestNet üzerindeki “doğruluğu” test etti. Ekip ayrıca önerilen P2P notary (noter) talebinin taşıma yükünü uygulamıştır ve Preview4 güncellemesinin performans testine olanak tanımak üzerre “neo-bench”i güncellemiştir.

https://github.com/nspcc-dev/neo-go

EXPLORER & MONITOR

COZ tarafından Dora

Aralık, piyasaya sürülmeden önceki tasarım incelemesini beklemekte olan Dora’ya Neo3 desteği getirmiştir. Ekip ayrıca, topluluktan gelen geri bildirimlere göre depolama durumu değişikliği gibi yeni özellikler ekleyerek Neoscan API’yı daha uygun hale getirmek için çalışmıştır.

https://dora.coz.io/

NEXT tarafından NeoTube

Aralık ayında NEXT, NeoTube gezginini Preview4 ağıyla uyumlu hale getirmek içinki olan uyarlamayı bitirmiştir. Ekip, protokol değişikliklerinin yanı sıra, özellikle siteyi mobil cihazlarda görüntülerkenki ortaya çıkan; arayüzle ilgili bazı sorunları gidermek üzere zaman ayırmıştır.

https://neotube.io/

AKILLI SÖZLEŞME DERLEYİCİ

COZ tarafından Boa

Boa (sürüm) “v0.6.1”, sözleşme yöntemlerini Preview4 ile uyumlu hale getirerek Aralık ayında piyasaya sürüldü. Yeni sürüm, ayrıca, Union türü ek açıklamaları da uygulamıştır ve diğer düzeltmelerin yanı sıra “bytearray” değerleri için genişletme yöntemini eklemiştir. COZ, Neo3 için sözleşme yazmak isteyen Python geliştiricileri için yararlı bir giriş noktası sağlayan, “NEP-17 örnek sözleşmesi”ni de içermekteydi.

https://docs.coz.io/neo3/boa/index.html

SDK

AxLabs tarafından neow3j

AxLabs, “SDK” ve “devpack” üzerinde Aralık ayında çalışmaya devam ederek; buları en son ki Preview4 değişiklikleriyle uyumlu hale getirmiştir. Yönetim sözleşmesi ve sözleşme dağıtımında, yeni işlem kodu fiyatlandırma modelinde, yeni sistem çağrılarında ve diğer güncellemelerde yapılan değişiklikler içinki olan yeni destekler eklendi.

https://github.com/neow3j/neow3j

COZ tarafından neon-js

COZ, Neon.js kitaplığını şu anda son inceleme aşamasından geçmekte olan Preview4 uyumluluğu ile güncelledi. Yeni sürüm, Next-5; dApp entegrasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

https://docs.coz.io/neo3/neon-js

COZ tarafından Mamba

COZ ayrıca Python SDK’sının performans odaklı yeni bir sürümünü piyasa çıkardı. En son ki Mamba sürümü olan v0.4.1, C# çekirdek istemcisi “neo-cli”yi geride bırakarak, zincir senkronizasyon hızını 4 kat artırmaktadır. Yakından bakıldığında Mamba, SDK ile birlikte Preview4 ile uyumlu olan ekibin C++ VM uygulamasını kullanmaktadır

https://github.com/CityOfZion/neo-mamba

AKILLI SÖZLEŞME & DAPP FRAMEWORK

NEO Tracker tarafından NEO•ONE

Neo Tracker ekibi Aralık ayında, Neo3 Preview3 ile neredeyse tamamen uyumlulukla birlikte dönüm noktası olan “NEO•ONE v3.0.1-preview3″ü piyasaya sürdü. Ekibin önde gelen görevi, Ocak ayı sonuna kadar Preview3 uyumlu olması beklenen önemli çalışmalarının bütünü olan TypeScript akıllı sözleşme derleyicisidir. Bu görev biter bitmez, ekip, derleyiciyi tekrar gözden geçirmeden önce NEO•ONE nodesinde ve istemcide Preview4 uyumluluğuna geçecektir.

https://neo-one.io/

NGD Enterprise tarafından Neo Debugger

Aralık ayında NGD Enterprise, geliştiricilerin en son Neo3 protokol değişiklikleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan Smart Contract Debugger, Neo Express ve Visual DevTracker’in Preview4 uyumlu ilk sürümlerini piyasaya sürdü.

Ekip ayrıca, blokzincirinde test odaklı bir geliştirme felsefesini ilerletmeye yardımcı olmak için yeni bir akıllı sözleşme testi “framework”u sunan yeni yenilikleri de ortaya çıkardı. Yeni işleme araçları, özel bir blok zinciri oluşturma, sözleşmeleri dağıtma ve testleri yürütme sürecini otomatikleştirmektedir.

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ngd-seattle.neo-contract-debug

CÜZDAN

COZ tarafından Neon

Aralık ayında, COZ masaüstü sürümü için “Neon v3” tasarımı tamamlandı ve SWTH sözleşmesinin tamsayı dönüş türü için destek eklendi. Geliştirmeye, şu anda test edilmekte olan Neon’un mobil versiyonunda da devam edildi.

https://neonwallet.com/

NEXT tarafından NeoLine

NeoLine ayrıca Aralık ayında hem mobil hem de Chrome uzantı sürümlerinde de güncellemeler aldı. Ekip, cüzdanı, Neo2 ağıyla aynı anda bulunmasına izin verecek şekilde, güncelleyerek Preview4 desteğini uyguladı. Chrome sürümü ayrıca, Neo2’ye tekrarlanan mesaj gönderilmesiyle ilgili olan bir sorunu çözmek izere çeşitli hata düzeltmelerine tanıklık etti. NEXT ayrıca Neo3 dAPI, oylama ve taşıma işlevleri içinki olan planları tasarlamaya ve formüle etmeye başladı.

https://neoline.io/

O3 Labs tarafından O3 Wallet

Ekip, Neo3 Preview3 desteğini içeren masaüstü sürümüne çok zincirli bir yapı ekleyerek, Bitcoin cüzdanını Aralık ayında resmi olarak yayınladı. API servisi içinki olan veri ara yüzü ve bildirim fonksiyonları tamamlandı. API hizmetine uygulanan diğer güncellemeler arasında BTC, ETH ve ortak ERC-20 tokenleri içinki olan fiyat akışları yer almaktadır ve Ethereum tabanlı “dApp”lar için destek sunmaktadır.

https://o3.network/

NEOFS

Neo SPCC tarafından NeoFS

Aralık ayı boyunca Neo SPCC, “metadata” ve “BLOBs” içinki olan yeni depolama motorunu uygulayarak ve otomatik bölmeler yoluyla büyük nesneler için desteği geliştirerek NeoFS’yi iyileştirmeye devam etti. En son ki değişiklikler aynı zamanda tam Preview4 desteğini de beraberinde getirmektedir ve depolama nodelerinin sistemi kurcalamasını önlemek için gereken veri denetleme sürecini sunmaktadır.

NeoFS sözleşmeleri, geri planda çalışan programlar(/yordamlar) ve API dahil olmak üzere diğer bileşenler de değişikliklere uygun hale getirmek için güncellendi. API, Aralık ayında iki yineleme işleminden geçti; ilki, v2.1.0 “Modo”, API’yi yeni depolama motoru değişikliklerine uyarladı ve ikincisi, v2.2.0 “Yeouido”, veri denetim işlevi için destek ekledi.

Neo SPCC, şu anda entegre edilmekte olan tüm CDN bileşenlerinin geliştirilmesini de tamamladı. “CDN SDK”, “API” ve “dev-env”; güncellendi. Ekip ayrıca geliştiricilerin test etmesi için Preview4 uyumluluğuna sahip NeoFS DevEnv için bir güncelleme yayınladı.

https://fs.neo.org/

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Genel Bakış

Resmi “Neo3 TestNet”inin yayınlanmasına yaklaşırken, pazarlama ekibi çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerde Neo3’ün yeni özelliklerini ve bileşenlerini tanıtmaya devam etmiştir. Neo3 Preview4’ün yayınlanmasının ardından, NeoLive oturumları; Poly Network, NeoFS ve Neo3’ün yeni yönetişim ve ekonomik modeli gibi temel konularda tartışmalara ev sahipliği yapılarak Neo’nun resmi Telegram grubunda gerçekleştirildi.

Ayın ilerleyen süre zarfında Da Hongfei, Neo3’teki yeni ve kayda değer olan her şeyi sistematik olarak vurgulamak üzere “Neo3: Pragmatik İdealistler için Yeni Bir Başlangıç” başlıklı bir açılış konuşması yapmak üzere Sanya’daki International Blockchain Technology Innovation Summit’te (Uluslararası Blok Zinciri Teknolojisi İnovasyon Zirvesi’nde) yer almıştır.

Ekip, aralık ayını tamamlamak üzere; tatil sezonunu kutlamak için sosyal medya üzerinde NFT Treasure Hunt (NFT Hazine Avı) adlı(/konseptli) özel bir oyun hazırladı. Hazine avının (başka bir deyişle gerçekleştirilen yarışmanın) kazananları sınırlı sayıdaki NFT tokenlerinden kazandı: “Neo Fast-Pass (NFP)” token. NFP token sahipleri, bunları (NFP tokenlerini) NFT koleksiyonlarının bir parçası olarak tutabilir veya Neo resmi ürünleri ve diğer ayrıcalıklardan yararlanmak üzere takas edebilirler. Takas işlemleri hakkındaki daha fazla bilgi ileri tarihte açıklanacaktır ve gelecekteki etkinliklerin/yarışacıların katılımcıları, daha fazla NFP token (toplam arz 500 ile sınırlıdır) ile ödüllendirilecektir.

– Adam Yang, NGD Pazarlama

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Pazarlama Etkinlikleri

3.

NGD Ekosistem Büyütme yöneticisi Denis Suslov, Moonstake ile “The future of blockchain: The Case for Neo3” (“Blokzincirin geleceği: Neo3 İçinki Olan Durum” başlıklı ortak bir web seminerine katıldı.

3.

Poly Network teknoloji lideri Tan Yuan, kullanıcılara Blockchain-based Service Network (Blokzincir tabanlı Hizmet Ağı) aracılığıyla birlikte çalışabilirlik protokolüne nasıl erişeceklerini öğreten daha kapsamlı Çin için çevrimiçi bir eğitim kursu düzenledi.

4.

NGD Enterprise lideri John deVadoss, karmaşık çapraz zincir veya zincir dışı yürütme senaryolarında bile işlemlerde hata ayıklamayı desteklemek içinki çok yönlü bir yaklaşım olan fraktal hata ayıklamayı tanıttı. Fraktal hata ayıklamanın ilk uygulama aşamasına ek olarak, NGD Enterprise ayrıca oracleler için “hata ayıklama”yı ortaya çıkarmaya başladı.

7.

Da Hongfei, blokzincir endüstrisindeki çapraz zincir teknolojilerini tartışmak için Jinse tarafından düzenlenen sanal olarak gerçekleştirilen açık oturuma katıldı.

8.

NGD Ekosistem Büyütme lideri John Wang, “Cutting-edge Games Conference” sanal etkinliğinde; eşsiz tokenler ve DeFi üzerine olan açık oturuma katıldı.

9. - 12.

Neo SPCC’nin kurucu ortağı ve CIO’su Stanislav Bogatyrev, Smart Data (Akıllı Veri) mühendisliği konferansı için NeoFS’nin merkezi S3’ü daha erişilebilir ve verimli bir çözümle nasıl değiştireceğine dair bir sunum yaptı.

19.

John deVadoss, blokzincir sistemleri ve bu sistemlerin kurumsal BT mimarisini nasıl geride bırakacağı hakkında CoinTelegraph üzerinde bir makale yayınladı. deVadoss, blokzincir platformlarının; ekonomik teşvikleri öne ve merkeze koyarak, kurumsal mimariye temelde yeni bir yaklaşım sağladığını savundu.

22nd

Da Hongfei delivered a keynote speech titled “Neo3: A New Start for Pragmatic Idealists” at the International Blockchain Technology Innovation Summit in Sanya, China. Da Hongfei, Çin’in Sanya kentinde düzenlenen International Blockchain Technology Innovation Summit’te (Uluslararası Blok Zinciri Teknolojisi İnovasyon Zirvesi’nde) “Neo3: Pragmatik İdealistler için Yeni Bir Başlangıç” başlıklı bir açılış konuşması yaptı.

23rd

Da Hongfei, “CoinTelegraph Chinese Birinci Yıldönümü” çevrimiçi zirvesine, sanal bir açık oturuma katıldı.

25.

NGD bir “Christmas NFT treasure hunt” (Noel NFT hazine avı) yayınladı. Katılımcılar, YouTube üzerinde yayınlanmış olan videoyu izleyebilirdi ve sınırlı sayıdaki NFT tokelerini kazanmak kazanmak üzere talimatları takip edebilirlerdi.

30.

Neo Foundation (Vakfı), Neo3’ün yönetişim ve oylama teşvik mekanizmalarını tartışmak üzere resmi Neo Telegram kanalında bir AMA etkinliğine ev sahipliği yaptı. NF geliştirici topluluğu stratejisti Longfei Wang, konsey üyelerinin ve fikir birliği (/konsensüs) nodelerinin yönetişim modelinde nasıl çalışacağını, oylamaya sunulabilecek sorunların örneklerini, NEO token sahiplerine GAS dağıtımını ve daha fazlasını özetledi.

31.

Da Hongfei, DeFi’deki 2020 trendlerini ve 2021 görünümünü tartışmak içinki olan, diğer blokzincir endüstrisi liderlerinin yanısıra, bir CoinTelegraph makalesinde yer aldı. Da, çapraz zincir varlık köprülerini iyileştirmek içinki olan birkaç yeni protokole değindi ve Poly Network gibi birlikte çalışabilirlik protokollerinin küreselleşmiş ve sınırsız bir akıllı ekonominin yolunu açmaya nasıl yardımcı olduğunu özetledi.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Topluluk

TWITTER
FACEBOOK
REDDIT
DISCORD
MEDIUM
YOUTUBE
WECHAT
WEIBO

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Güncellemeler

LİKİDİTE

LİKİDİTE

Borsalar