Neo Global Aylık Rapor - Geliştirme

Temmuz 2022

Neo Global Aylık Rapor - Geliştirme

Öne Çıkan Özelikler

Geliştirici kolaylıkları, Temmuz ayında Neo çekirdeğinden gelen birincil tamamlamalar olurken, platformda daha önemli iyileştirmeler için geliştirme faaliyerleri arka planda devam etmektedir. En üst düzeyde, geliştiriciler, TokenTracker API’sini kullanırken uygun yeni bir yerel sözleşme yöntemi ve gelişmiş varlık ayrıntılarını bulacaktır.

Özünde daha derinlerde, ApplicationEngine güncellemeleri; yeni uygulama senaryoları sağlayarak, çalışma zamanında dinamik komut dosyası yürütmeyi kolaylaştırdı ve Neo’nun sıfır bilgi ispatları için en yaygın olarak benimsenen eliptik eğri olan BLS12-381’in C# uygulanması v0.1 sürümüne tanıklık etti.

Topluluk geliştirme ekipleri de benzer kalıpları izledi. Neow3j’nin Hash160 ve Hash256 yapıcıları, ARM üzerinde NeoGo desteği, yanı sııra, Boa’da otomatik standart algılama gibi kullanışlı yeni özellikler, DX’i iyileştirme ve olasılıkları artırma konusundaki aynı isteği göstermektedir.

Neo çekirdeği gibi, gözden uzak daha önemli ilerlemeler meydana getirmektedir. Neo SPCC, ağ etkileşimi için yeni arayüzler tasarlayarak ve fazlalık kodu çıkararak, Temmuz ayında RPC paketlerinin büyük ölçekli yeniden düzenlemesini uygulamaya başladı. Benzer şekilde, COZ bir Dora API yeniden çalışması için hazırlıklara başladı ve ekosistem proje tasarım varlıklarının erişilebilirliğini geliştirmek için yeni bir projenin temelini attı.

Temmuz ayı için tam Neo küresel aylık geliştirme raporu aşağıda bulunabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

Neo Core

Dağıtılmış sözleşmede kontrol yöntemi için yeni yerel sözleşme yöntemi bulunmakta.

ContractManagement yerel sözleşmesi, Temmuz ayında yeni bir özellik aldı. ContractManagement sözleşmesindeki yeni “hasMethod” işlevi, geliştiricilerin ABI’yi ayrıştırmaya çalışmadan konuşlandırılmış bir sözleşmede bir yöntemin olup olmadığını kontrol etmelerini kolaylaştırmaktadır.


Yöntem ofseti sınırların dışındaysa sözleşmeler dağıtılamaz.

Sözleşme komut dosyasının dağıtılması için sınırların dışında olan bir yöntem ofsetine sahip sözleşmelere izin veren bir sorun bulundu. Sözleşme NeoVM içerisine düzgün bir şekilde ele alınacak olsa da, hatalı biçimlendirilmiş bildirim verileri içeren sözleşmeler artık dağıtım sırasında uygun bir şekilde reddedilecektir.


GetNep17Balance RPC yönteminin yanıtı, TokenTracker eklentisi içerisinde iyileştirilmiştir.

Daha öncesinde, NeoCLI için TokenTracker eklentisi, token komut dosyası karması, tamsayı miktarı ve bakiyenin değiştiği son blok da dahil olmak üzere bir dizi bakiye döndürmüştür. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir iyileştirme, geliştiriciye kolaylık sağlamak üzere ilgili bu arayüzü; varlığın sözleşme adı, sembolü ve ondalık sayılarıyla genişletmiştir.

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Öne Çıkan Özelikler

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Proje'de Önemli Aşamalar

EXPLORER

COZ tarafından Dora

COZ, tüm ekosistem araçlarındaki token logoları gibi standart tasarım varlıkları sağlama yöntemi de dahil olmak üzere Dora’nın geliştirici deneyimini desteklemeyi amaçlayan bir dizi özellik üzerinde ilerleme kaydetti. API sağlayıcısı için temel yenileme çalışmaları da devam etmektedir. Bu arada ekip, mevcuttaki ve gelecekteki talepleri karşılamak için arka ucunu daha ölçeklenebilir bir çözümle güncelleyecektir.

https://dora.coz.io/

NODE

Neo SPCC tarafından NeoGo

Go node uygulamasındaki güncellemeler, bu ay RPC paketlerine odaklandı. Neo SPCC, arka uç kullanım senaryolarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde tasarlanmış yeni API’lerle RPC istemcisinin gözden geçirilmesini sağlamaya başladı. Şu ana kadar tamamlanan başlangıç çalışması, paketleri toplamayı ve tekrar eden kodları kaldırmayı içermekteydi.

NeoGo, yineleyici oturumları ve çeşitli yerel sözleşme iyileştirmeleri dahil olmak üzere Neo v(sürüm)3.4 değişikliklerine uygun olarak güncellendi. Ekip ayrıca, NeoGo’yu Mac M1 cihazlar üzerinde çalıştırmayı mümkün kılarak, ARM bilgisayarları için test yapıları sağladı. Temmuz ayındaki diğer değişiklikler arasında belge işlem ve CLI mesajı iyileştirmeleri, derleyici düzeltmeleri ve birlikte çalışma güncellemeleri yer almaktadır.

https://github.com/nspcc-dev/neo-go

SDK

AxLabs tarafından neow3j

AxLabs, Neo v3.3.1 sürümünde sunulan en son ki özelliklerle tam uyumluluğa sahip new3j 3.18.0 sürümünün piyasaya sürülmesiyle bu aya başladı. Sonraki haftalarda ekip, dize değişmezlerinden Hash160, Hash256 ve ECPoints için yeni kolaylık kurucuları ve hata düzeltmeleri getirecek küçük bir revizyona adım attı. Sözleşme yazarları, dize birleştirme için daha fazla seçenek, boş dizileri başlatırken ücret optimizasyonu ve RPC çağırma/çalıştırma işlevi yöntemiyle daha iyi bir geliştirici deneyimi bulacaktır.

https://github.com/neow3j/neow3j

DERLEYİCİ

COZ tarafından Boa

Temmuz ayında COZ, getAddressVersion birlikte çalışması, CryptoLib’deki Murmur32 karma yöntemi ve diğer yeni yerel sözleşme yöntemleri dahil olmak üzere yeni Neo v3.2 sürüm özelliklerini destekleme çalışmalarını tamamladı. Ekip ayrıca, NeoMetadata’ya bildirim grupları ve güvenler uyguladı, ek olarak, NEP-11 ve NEP-17 uyumlu sözleşmeler için otomatik sözleşme standartları algılama desteği sağladı.

https://github.com/CityOfZion/neo3-boa/

CÜZDAN

NEXT tarafından NeoLine

v3.5 sürüm güncellemesinin ardından NEXT, gerçekleştirilebilecek daha fazla optimizasyon belirlemek için topluluk üyelerinden geri bildirim topladı. Temmuz ayında ekip, listelenen cüzdanların aranmasına olanak tanıyarak, hızlı node seçme mantığını geliştirdi, NFT işlevselliğini geliştirdi ve NFT veri listesini optimize etti.

https://neoline.io/


COZ tarafından Neon Wallet Mobile

Bu ay COZ, çeşitli kusurları giderecek, paketleri güncelleyecek ve performansı artıracak Neon Wallet’in (Cüzdan) masaüstü ve mobil sürümlerinin yeni sürümleri üzerinde çalıştı. Özellikle mobil cüzdan, Consensus 2022 etkinliği sırasında tanımlanan küçük kullanıcı deneyimi geliştirmelerini gerçekleştirecektir.

https://github.com/CityOfZion/neon-wallet

NEOFS

Neo SPCC tarafından NeoFS

Temmuz ayında NeoFS bileşenleri için çok sayıda güncelleme tamamlandı. Node uygulaması, performans iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine tanıklık etti yanı sıra belge işlemi ve yapılandırma seçeneklerini geliştirdi. NeoFS sözleşmesindeki tamsayı türleri için bir düzeltme, 32 bit mimariler üzerine inşa etmeyi de mümkün kılacaktır.

S3 ve HTTP Gateways (Ağ Geçitleri), ACL eşleme sorunları, yeni durum ölçümleri, belge işlem ayarlamaları ve diğer hayat standardı iyileştirmeleri de dahil olmak üzere kendi değişikliklerini aldı. Neo SPCC ayrıca yeni REST Gateway’i kamuya açık hale getirmek için hazırladı.

Son olarak ekip, Go SDK’yı kullanırken bağlantı değiştirme kriterlerini ve ayrıca; her biri T5 üzerinde piyasaya sürülmeye yaklaşırken, Morph.CDN, Net Monitor ve Web Stat kullanıcı arayüzü (UI) dahil olmak üzere NeoFS Services (Hizmetleri) için çeşitli uç nokta ve belge işlem güncellemelerini geliştirdi.

https://fs.neo.org/

AUDIT

Red4Sec tarafından denetleme

Temmuz ayında Red4Sec ekibi, MyMuffin projesi için Muffin token ve Mufftroller sözleşmelerinin düzeltmelerini gözden geçirdi. Denetim sırasında Neo çekirdeğinde “Assert”in güvenli yöntemlerle kullanılmasını engelleyen bir sorun ortaya çıktı. Red4Sec ayrıca GhostMarket akıllı sözleşmeleri için düzeltmeleri de gözden geçirdi.

https://red4sec.com/en