Neo Global Aylık Raporu

Haziran 2020

Neo Global Aylık Raporu

Öne Çıkan Özelikler

Birçoğu için Haziran, InterWork Alliance’ın (IWA) duyurulmasıyla hatırlanacak. IWA, protokol agnostik standartları ve çerçeveleri oluşturarak tokenle çalışan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan bir kuruluştur.

Neo, Microsoft, Accenture, SDX ve Digital Asset ile birlikte beş kurucu sponsor üyesinden biri olmaktan gurur duyuyor. Diğer lansman üyeleri arasında IBM, Nasdaq, UBS, Hedera Hashgraph, DID Alliance, Hyperledger ve daha fazlası yer alıyor.

NGD Seattle’ın kendi John deVadoss’u IWA’nın Yönetim Kurulunda yer almakta ve aynı zamanda araç yönetim komitesinin başkanı olarak görev yapmaktadır. IWA’nın Token Taksonomisi Çerçevesi (TTF) tarafından belirlenen standartlar, NGD Seattle’ın Görsel Token Tasarımcısı’nda zaten uygulanmıştır.

Duyuru hakkında yorum yapan Neo’nun kurucusu Da Hongfei şunları söyledi:

“Dijital varlıklar Neo’nun merkezinde yer alıyor ve her düzeyde daha fazla bağlantı ve işbirliğini teşvik edecek standartlar geliştirerek ana akımın benimsenmesini sağlamak için IWA ile bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz. Dahası, geleceğin akıllı ekonomisini hızlandıracak küresel bir paradigma değişiminin uçurumunda olduğumuza inanıyorum. Bu amaçla, Blockchain’in kitlesel olarak benimsenmesini gerçekleştirmek ve yeni nesil İnternet için temel oluşturmak için IWA ortaklarımızla birlikte çalışırken Neo3’ü inşa ediyoruz.”

Haziran ayı için göze çarpan bir başka başarı da Neo TestNet’in neo-cli v2.10.3-neox-preview1’e yükseltilmesiydi. Geçen ayın çalışmalarına dayanarak, bu güncelleme iki önemli yeni işlevsellik sağladı; yeni bir durum kökü özelliği ve Neo’nun şifreleme modülündeki Secp256k1 eğrisi desteği.

Bu iki özellik birlikte, Neo’nun zincirler arası teknolojilerinin ilk uygulaması için gerekli işlevselliği sağlar.

Haziran da birçok ekosistem projesi için iyi bir aydı. Hem Nash hem de Switcheo hacim kilometre taşlarına ulaştı, Nash günlük borsa hacminde bir milyon dolara ulaştı ve Switcheo Mayıs’a kıyasla borsa hacmini üç katına çıkardı.

NEXT, O3 Labs, Moonlight ve Bridge Protocol de önemli gelişmeler kaydetti ve tüm projeler ay boyunca yeni sürümler yayınladı.

Haziran ayı için Neo Aylık Raporu’nun tamamını aşağıda bulabilirsiniz:

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

Genel Bakış

Haziran ayında Neo, durum kökü işlevselliğiyle ilgili kodu birleştirmeye başladı ve yeni dizin senkronizasyon yönteminin entegrasyonunu tamamladı. Yeni mekanizma, nodelerin ilk önce her bir blok başlığını senkronize etmek yerine, dizinlere göre bloklar istemesine izin vererek blok senkronizasyon hızında önemli gelişmeler getirmektedir.

Neo ayrıca Neo3 ekonomik modelinin tasarımını sonuçlandırmak için de çalıştı. Kapsamlı tartışmanın ardından, ilk uygulama geliştirildi ve şu anda kod incelemesinden geçiyor.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Neo3

NEO CORE

 • Eklenti “Açıklama” alanı eklendi
 • Base64 SYSCALL eklendi
 • StrictUTF8 eklendi
 • System.Runtime.Notify’a olay adı eklendi
 • MaxBlockSystemFee eklendi
 • RIPEMD160 syscall eklendi
 • MPT eklendi
 • Neox üzerinde StateRoot senkronizasyonu için doğrulama eklendi
 • StorageContext.cs güncellendi
 • Arabellek yinelemeye izin verildi
 • Neo.VM.3.0.0-CI00230’a güncellendi
 • Yerel sözleşmeden çağrıya izin verildi
 • Klon verileri kullanılarak değiştirilemeyen bildirimler kısıtlandı.
 • Callback oluşturuldu
 • Neo.VM.3.0.0-CI0026’ya güncellendi
 • Herkese açık yöntemler için şimdi her zaman bir değer döndürülecektir
 • Json.Serialize harita anahtarları kontrol edildi
 • Kontratların geri dönüş değeri kontrol edildi
 • NativeContract yeniden düzenlendi
 • Parametre sayısı kontrol edildi
 • GetBlocks artık blok dizini kullanıyor
 • TransactionAttribute optimize edildi
 • InteropService yeniden düzenlendi
 • Envanter mesajı akışı optimizasyonu
 • DataCache.Find düzeltildi
 • ContractEventDescriptor düzeltildi
 • Geri dönüş değeri kontrolü düzeltildi
 • MethodCallback düzeltildi
 • Çift kopya bağlantı düzeltildi
 • Politika kontrolü düzeltildi
 • Senkronizasyondan sonra mempool istendi
 • PR testi kapsamı %63’e ulaştı

NEO-VM

 • SYSCALL’larda atmaya izin verildi
 • Türlere dönüştürme yöntemleri eklendi
 • Hata ayıklama bilgilerinden RVCount kaldırıldı
 • İstisna atabilen TryPop, Pop tarafından değiştirildi
 • StackItem için DeepCopy eklendi
 • RVCount kaldırıldı
 • Geçerli JSON UT dosyalarından emin olundu
 • Equal ve GetHashCode düzeltildi

NEO-NODE

 • Neo nuget güncellendi
 • ‘Nativecontract’ komutu eklendi
 • Artık cüzdanlarda json uzantısı destekleniyor
 • “SystemLog” için açıklama ve kaldırma kısıtlaması eklendi
 • StackItem.ToParameter() kaldırıldı
 • Eklenti açıklama alanı eklendi
 • Neo-core nuget güncellendi
 • Protocol.json’a alanlar eklendi
 • SystemLog, neo-cli’ye taşındı
 • Engine.ResultStack.Pop() düzeltildi
 • Relay tx düzeltildi

NEO-MODULES

 • Neo.VM.3.0.0-CI00958’a güncellendi
 • GetVersion için json alan adları değiştirildi
 • Sistem günlüğü kaldırıldı
 • StackItem doğrudan json’a dönüştürüldü
 • Eklenti açıklaması eklendi and “ut” düzeltildi
 • SystemLog eklentisi silindi
 • Hata şablonu eklendi
 • Jenerik getunclaimedgas oluşturuldu ve cüzdan olanlar yeniden adlandırıldı
 • Relay tx düzeltildi

NEO-DEVPACK-DOTNET

 • Hash256 ve hash160, RIPEMD160 eklendi
 • Anahtar tamsayı desteği eklendi
 • Anahtar dizesi desteği eklendi
 • Kaynak veya projeden derleme yolu dahil edildi
 • NEO/GAS/Politika hash güncellendi
 • Çağrı işaretçileri oluşturuldu
 • Ret hatası düzeltildi
 • C# türleri ve NeoVM türleri arasındaki eşleme düzeltildi
 • “Concat” ve “Substr” dizelerinin şlemleri düzeltildi
 • Numaralandırıcı düzeltildi
 • Args ile geri arama düzeltildi
 • Gen hatası düzeltildi

Neo2

 • Neox 2.x kök dizini senkronizasyonu düzeltildi
 • Durum kök indeks denetimi düzeltildi

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Genel Bakış

Haziran ayında, Neo geliştirme ekipleri altyapıyı, Neo3 Preview2 ile uyumlu hale getirmek için güncelleme çalışmalarına devam ettiler. NGD Seattle, Preview2 ile çalışmak için Neo Express ve Smart Contract Debugger’ın uyumlu sürümlerini yayınladı ve Neo SPCC, Neo3 için NeoGo uygulamasını çekirdek C# TestNet nodeleriyle tamamen uyumlu bir depolama alanının temellerini attı.

COZ, Neo3 için neon-js SDK’sının, Neo3 Python derleyicisinin dahili sürümlerinin ve bir Neoscan yeniden tasarımının halka açık bir önizlemesini yayınladı. Universal VM uygulamasında da gelişme devam etmektedir.

Topluluk çabaları ayrıca kod parçacıkları ve kılavuzlar gibi yeni Neo geliştiricileri için kaynak üretme eğilimi gösterdi. Dikkate değer örnekler arasında, Java veya Kotlin ile çalışan geliştiriciler için güncellenmiş Neo2 ve Neo3 örnekleri üreten Neow3j ve ilk iki interaktif sözleşme eğitim dersinin Python versiyonunu tamamlayan Alienworks bulunmaktadır.

NGD SEATTLE

Geliştirici Deneyimi Ürün Geliştirme

 • Neo Express ve Smart Contract Debugger’in Neo3 Preview2 için önizlemeleri yayınlandı. Şimdi GitHub‘dan indirilebilir.
 • Visual Token Designer Preview sürümü için hazırlanma.

Etkinlikler ve Ortaklık

 • John deVadoss, InterWork Alliance’ın Araçlar Yönlendirme Komitesi başkanlığını üstlendi.

NEO SPCC

NeoFS

 • NeoFS, Neo yan zincir sözleşmelerine dayanan yeni bir “İç Halka” prototipine geçirildi.
 • Uygulanan temel NeoFS ID adaptörü; anahtar senkronizasyonu için her şey NeoID veya başka bir kimlik sağlayıcı ile entegre edilmeye hazırdır; bir sonraki adım olası senkronizasyon çözümleri tasarlamaktır.
 • Genişletilmiş ACL desteği uygulandı.
 • Bearer Token (eACL) tamamlandı.
 • Depolama Motoru Prototipi – Yeni MetaBase uygulandı.
 • Depolama istatistikleri ve metrikleri eklendi (iyileştirmeleri izleme, kapsayıcı alanı muhasebesi vb.).
 • JSON biçimindeki eACL’yi protobuf’a ikili biçimine derlemek için ek araç yayımlandı.
 • NeoFS node sürümleri: v0.8.1, v0.9.0
 • API sürümleri: v1.1.0
 • NeoFS Golang API sürümleri: v1.1.0
 • NeoFS CLI sürümleri: v0.8.1, v0.8.2, v0.9.0

NeoFS Hizmetleri

 • Fs.neo.org’a çoklu dil desteği eklendi ve çeviri devam ediyor.
 • Yeni geliştirme ortamı tamamlanmıştır ve geliştirme sürecine uygulanmıştır.
 • Geliştirme süreci için yeni CI ve otomatik testler uygulandı.

NeoGo

 • NeoGo TestNet konsensüs nodesi, NeoX desteği ile güncellendi.
 • Neo3 için RPC ayarlamaları yapıldı.
 • Neo3 için birlikte çalışma ayarlamaları yapıldı.
 • neox-2.x dalı master-2.x ile birleştirildi.
 • NeoGo 0.76.0, NeoX desteği ile piyasaya sürüldü.
 • NeoGo, neo3-preview2 TestNet’e karşı test edildi, artık C# nodesindeki depolama değişiklikleri ile uyumluyuz.
 • NeoX belgelemeleri yazılmıştır.
 • neo-debugger desteği, Neo3 Preview 2 desteği için güncellendi.

COZ

Neoscan

 • Yeni tasarımın tüm sayfaları dahili sürüm için tamamlandı.
 • CI/CD entegredir.
 • Çevre, evrelemeye taşındı.
 • Mobil yanıt verebilirlik tamamlandı.
 • Yeni API geliştirmeleri eklendi.
 • Alan adı eşlemesi tamamlandı.

Neon.js

 • Neo3 için önizleme SDK yayınlandı.
 • Neo3 için ilk dokümantasyon ve örnekler tamamlandı.

Universal VM

 • Python bağları ve testleri uygulandı.
 • BigInteger entegrasyonu ve ilgili testler tamamlandı.
 • Platformlar arası temiz bir dağıtım çözümü belirlendi.
 • Birlikte çalışma katmanı üzerinde çalışma yapıldı.

Neo-Python

 • CI/CD çapraz platform iş-akışları uygulandı.
 • Yerli sözleşme desteği konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Boa

 • Dahili neo3 sürümü yayınlandı.
 • ABI dosyasındaki bir komut dosyası “hash” sorununu gidermek için neo2 için yama sürümü.
 • Şunlar için destek eklendi:
  • listeler (ve temel destek yöntemleri)
  • dict
  • veri grupları
  • NoneType
  • ByteType
  • Bazı birlikte çalışma yöntemleri (checkwitness, trigger ve notify)
  • ödenebilir
  • içeri aktarma
  • depolama yöntemleri
  • string(ve dilimleme, ilişkisel ve aritmetik işlemler gibi destek yöntemleri)
 • CI/CD iş akışları uygulandı.
 • Ana yöntem otojenerasyonu.

NEORESEARCH

neo-cpp-core

 • Cüzdan işlevsellikleri yerleştirildi.
 • NEP-6 standardı yakında Neo3 standardı kullanılarak tamamlanacak.
 • AES’in şifrelenmesi, OpenSSL entegrasyonu ile eklendi.
 • Eliptik eğrinin (Elliptic curve) diğer kriptografik işlemleri revize edildi ve testler geliştirildi.

MILP Modelleri

 • Model, Python’daki Mixed Integer Linear Programlama Modelleri için yeni bir araca taşındı.
 • dBFT 2.0, daha entegre araçlar ve Google Colab Python projesi ile tamamen taşınmış ve test edilmiştir.
 • DBFT 3.0’da sporkları aramak için daha fazla deney yapıldı ve hiçbiri bulunamadı.
 • Önerilen dBFT 3.0 için yeni bir hızlandırma formülü elde edildi, burada iki konuşmacının blok önerdiği çoğu durumda ek aşama gerekmeyecek.

Yayınlar

 • Bir dBFT raporu bildiri olarak gönderilmek üzere dergi sürümüne geçirilmektedir.
 • MILP modelini içeren bir başka bildiri, Ağustos ortasına kadar, Blockchain’e adanmış bir Special Session için yazılıyor.

NEXT

NeoLine mobil

Android sürüm 2.4.1

 • NFT desteği (işlemler, işlem kayıtları, NFT listeleri vb.) eklendi.
 • Veri yapısı, istek yöntemi vb. dahil olmak üzere API isteği yeniden düzenlendi.
 • Kullanıcı deneyimi geliştirildi ve geri dönüşe neden olan bazı sorunlar düzeltildi.
 • Refactor koduna devam edildi.

iOS sürüm 2.4.1

 • NFT desteği (işlemler, işlem kayıtları, NFT listeleri vb.) eklendi.
 • Uygulama modülü oluşturma mekanizması optimize edildi.
 • Refactor koduna devam edildi.

NeoLine API

 • NFT API’sı ayarlandı.
 • Olay planı mantığı ayarlandı.
 • Refactor koduna devam edildi.

NeoTube

 • NFT API’sinin kısmı ayarlandı.
 • NFT işlem logosu eklendi.

NEO TRACKER

NEO•ONE

 • NEO•ONE’da Neo C# nodesini kullanma planı değerlendirildi daha sonra vazgeçildi.
 • Neo3 yükseltmesi için NEO•ONE’da Neo C# VM veya COZ C++ VM kullanımı üzerinde çalışmaya başladı.
 • NEO•ONE kurulumunda `createClient()` işleviyle ilgili yarışma durumu sorunu düzeltildi.
 • Test kapsamını artırmak için yeni “neo-one compile` komutu için uçtan uca test eklendi.
 • Testnet.neotracker.io adresindeki yeni canlı NEO•ONE TestNet nodesini içerecek şekilde NEO•ONE varsayılan ağ seçeneklerini güncelledi.
 • NEO Tracker bağımlılığı NEO•ONE’dan ayrıştırıldı, böylece kullanıcılar NEO•ONE’da her zaman NEO Tracker’ın en son sürümüne sahip olacaklardır.
 • NEO•ONE ile akıllı sözleşmelerin dağıtımına ilişkin belgelemeler eklendi.
 • AVM çıkışları ve Neo Toolkit hata ayıklama biçimi için ilk destek eklendi.

NEO Tracker

 • MoonPay ile NEO-ya-fiat “on-ramp” özelliği başlatıldı.
 • NEO Tracker içinde Neo C# nodesi kullanma planı değerlendirildi daha sonra vazgeçildi.
 • RPX tokeni sonsuz yükleme sorunu düzeltildi.
 • NEO Tracker kesinti sorunları düzeltildi, şimdi %100 çalışma süresinde.

NEWECONOLABS

NEL Browser

 • Sözleşme karmaları, dağıtım süresi, sözleşme adları ve yazarlar da dahil olmak üzere, dağıtılan tüm sözleşmelerin listesini görüntülemek için Neo MainNet için sözleşme sayfası eklendi.
 • Güncellenmiş sözleşmelerin önceki sürümlerinin de listede görüntülenmesi hatası düzeltildi.

NeoRay

 • Yeni sözleşme belgesi için bir şablon eklendi. Kullanıcı bir C# sözleşmesi oluşturduğunda, artık boş bir dosya yerine standart bir sözleşme şablonu açılır.
 • Sözleşme deneme çalıştırması için hata ayıklama işlevi eklendi.
 • Bazı ortak alanlar için sözleşme kodlamasında sözdizimi ipuçları optimize edildi.
 • “Yığın” bilgi ekranı optimize edildi. Yığın bilgileri artık gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
 • Sözleşme derlendikten sonra sözleşme bilgilerinin yanlış gösterilmesi sorunu düzeltildi.

Diğerleri

 • Varsayılan modülün ekranını değiştirmek ve ödemelerde yanlış bakiye ekranını düzeltmek için NELSwap yeniden derlendi ve yeniden konuşlandırıldı.
 • Neo nodelerindeki güncellemelere uyum sağlamak için bazı temel hizmetler güncellendi.

Red4Sec

Neo-resilience

 • Cüzdan formatları, leveldb kullanımı, dahili sınıflar vb.gibi Neo3’de geliştirmedeki geriye dönük uyumsuz değişikliklerle çalışacak şekilde güncellendi.

Kod Dökümanları

 • neo3.code-doc.com en son değişikliklerle güncellendi.

Kod Güvenliği

 • Tüm PR’lar neo, neo-cli, neo-vm, devpack, neo.org ve neo-modülleri GitHub depolarında incelenmiştir.
 • Haziran, güvenlik sızma testi ve açık güvenlik açıklarını gözden geçirme ve raporlama.

NEOW3J

Neo3 Adaptasyonları

 • JSON RPC entegrasyon testleri tamamlandı – #94.
 • NEP-9 URI wrapper class uygulandı – #115.
 • Hesap ve Cüzdan yeniden düzenlendi- #135.
 • Alt sınıfların serileştirilmesi için Jackson ek açıklamalarının fizibilitesi kontrol edildi – #131.
 • Java örnekleri yeniden yapılandırıldı – #1.
 • Kotlin örnekleri, Neo3 için yazıldı – #1

neow3j-devpack & neow3j-compiler

 • NEF ve manifest dosyalarının oluşturulması uygulandı – #148.
 • Yöntem-yerel değişkenlerin depolanması ve yüklenmesi uygulandı.
 • Sistem çağrısı ve opcode ek açıklamalı metodlara yöntem çağrıları uygulandı.
 • Runtime sistem çağrıları için destek uygulandı – #144.
 • Storage sistem çağrıları için destek uygulandı – #145.
 • Özel koleksiyon sınıfları için destek uygulandı (örn. Iterator).

ALIENWORKS

Monitor

neonodes.io

 • Nodelerin istisna durumunu göstermek için dağılım ve ısı haritası grafiği eklendi.
 • İşlem karması için “panoya kopyala” işlevi eklendi ve “mempool” hata listesi düzeltildi.
 • Karma listesine ve istisna listesine sayfalandırma ve yükseltme stili eklendi.
 • Kopyalama işlevi eklendi ve UI stili mempool sayfasına yükseltildi.
 • API matrisi sayfasına kimlik sütunu ve kaydırma çubuğu eklendi.
 • İstatistik sayfasına ipucu eklendi ve yeniden düzenlendi.

neostate.io

 • Başlatma performansını optimize etmek için Redis hizmetinin ilk sürümü tamamlandı.
 • ConsensusRewards, Transactions.LastActiveAddresses, ActiveAddresses, BlockTimes, BlockSize öğelerini önbelleğe almak için Redis hizmeti test edildi.

Eğitim

 • Lesson01 ve Lesson02 için akıllı sözleşme “alienfinder.py” eklendi.
 • L01 ve L02’nin (hem Çince hem İngilizce) python sürümü tamamlandı.
 • Tüm derslere bölüm numaralandırması yeniden düzenlendi.
 • Yükseltilmiş uzaylı figürleri.
 • Alpha sürümünün yayınlanması için hazırlanılıyor.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Genel Bakış

Neo ayını, kendini InterWork Alliance’ın (IWA) kurucu beş sponsorundan biri ilan ederek başladı. IWA, ağ agnostik token standartlarını geliştirerek ve teşvik ederek ana düzeyde token benimsenmesini işletme seviyesinde teşvik etmeyi amaçlayan platformdan bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Diğer kurucu üyeler Microsoft, Accenture, Digital Asset ve SIX Digital Exchange’dir.

NGD Seattle başkanı John deVadoss, Yönetim Kurulu’nda bir görev üstlenmiştir ve Araçlar Yönlendirme Komitesi Başkanı olarak görev yapacaktır.

Neo aynı zamanda farkındalığı artırmak ve topluma makaleler ve çevrimiçi AMA oturumları aracılığıyla güncellemeler sağlamak için IWA ile işbirliği yapıyor.

Ayın sonuna doğru Neo, Temmuz ayı etkinlikleri için sunumlar hazırlamaya başladı ve Da Hongfei, Coin Telegraph’da USDT’nin makro rolüne odaklanan bir konuk makalesi yayınladı.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Pazarlama Etkinlikleri

2.

John deVadoss, NGD Seattle şubesini ve ürünlerini tartışmak için Neo News Today Podcast’te iki bölümden oluşan bir dizinin ikinci bölümünde yer aldı.

2.

Neo, beş sponsor üyesinden biri olarak blockchain kitlesinin benimsenmesini hızlandırmak için InterWork Alliance’ı başlattı.

18.

John deVadoss, Blockdown 2020’de Enterprise Blockchain’de RoundTable oturumuna ev sahipliği yaptı.

30.

Da Hongfei, “USDT: USD’nin Hegemonyası, Şampiyon CBDC ve Ötesi’ne Meydan Okumak” başlıklı bir makale yayınladı.

Tüm ay

Neo Column yazarları çeşitli konularda İngilizce ve Çince makaleler yayınlamaya devam ettiler.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Topluluk

TWITTER
FACEBOOK
REDDIT
DISCORD
MEDIUM
YOUTUBE
WECHAT
WEIBO

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Genel Bakış

Bir dizi ekosistem projesi Haziran ayında kilometre taşlarına ulaştı.

Nash ile günlük işlem hacminde ilk kez bir milyon dolara ulaşan borsalar için iyi bir aydı ve Switcheo Mayıs ayına göre %300’lük bir hacim artışı yaşadı. Switcheo ayrıca kimliğini yeniden odaklamak ve değerlerini yansıtmak için tasarlanmış olarak yeniden markalaştı.

Cüzdan alanında da ilerleme kaydedildi, O3 Labs, tam olarak yeniden başlatılması için bir adım daha attı. O3 masaüstü ve mobil cüzdanların beta sürümleri güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü ile piyasaya sürüldü ve bunu topluluğun yeni takımı tanımasını sağlayan Neo Reddit’te barındırılan bir AMA izledi.

NEXT, kullanıcıların NeoLine cüzdanından NFT göndermesine ve almasına izin veren NFT platformunu başlattı. Yeni işlevselliği desteklemek için, Çin anakara kullanıcılarının bir T-Shirt NFT tokeni talep etmelerine ve bunu fiziksel bir gömlek talep etmek için kullanmalarına izin veren bir yarışma düzenlendi.

Kimlik alanında Bridge Protocol, Ethereum ve Neo çapraz zincir desteği ve yeniden yapılandırılmış SKD gibi özellikleri içeren Bridge Identity Platform’un v3.0 sürümünü yayınladı.

Moonlight, platformunun v1.1 sürümünü piyasaya sundu; bu, profiline ve bağlantı panolarına diğer genel iyileştirmelerle birlikte yeni analiz işlevselliği ekledi. Güncelleme, kullanıcılara ağ oluşturma çabalarına yardımcı olmak için kullanılabilecek faydalı bilgilere doğrudan erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Neo ekosistem ayrıca gizli bilgi işlem konusunda uzmanlaşmış bir Alman şirketi olan MADANA’yı, özellikle de donanım tabanlı Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) teknolojisini memnuniyetle karşıladı. MADANA, güvenli işleme uygulamalarının yanı sıra NeoFS kullanımını değerlendirmek için Neo ile işbirliği yapacaktır.

Haziran ayında ki ekosistem büyümesinin bir özeti aşağıda bulunabilir:

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Güncellemeler

 • Nash’in vasi olmayan borsası 2 Haziran’da 1 milyon günlük hacime ulaştı.
 • Neo ve MADANA, 8 Haziran’da bir ortaklık ilan ettiler. MADANA, gizli bilgi işlem için NeoFS’yi araştıracak bir Alman siber güvenlik ve gizlilik şirketidir.
 • Switcheo yeni bir marka yarattı ve Mayıs ayına göre borsa hacminde %300 artış yaşadı.
 • NEXT, kullanıcıların Neo-tabanlı NFT’leri NeoLine cüzdanı aracılığıyla yayınlayabileceği, sorgulayabileceği ve aktarabileceği Neo-tabanlı NFT platformunu başlattı. NeoTube’a bir NFT tarayıcı da eklendi.
 • Bridge Protocol, Neo ve Ethereum için çapraz zincir desteği içeren Bridge Identity platformunun v3.0 sürümünü başlattı.
 • Moonlight, platformunun v1.1 sürümünü yayınladı, profil ve bağlantı panoları için çeşitli diğer genel iyileştirmelerle birlikte yeni analiz işlevleri ekledi.
 • QLC Chain, yaklaşık 78.000 günlük aktif QWallet kullanıcısını, merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri için entegre desteği ve mobil ödemeler için QGAS kullanımındaki büyümeyi vurgulayarak 2020 2. Çeyrek üç aylık raporunu yayınladı.
 • O3, yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip tüm platformlar için yeni bir beta sürümü yayınladı ve Reddit’te bir AMA oturumu düzenledi.
 • Neo, Yaz ödülleri serisi için OKEx ile işbirliği yaptı ve Neo’nun resmi Telegram grubunda AMA oturumuna ev sahipliği yaptı.

LİKİDİTE

LİKİDİTE

Borsalar