Neo Global Aylık Raporu

Şubat 2021

Neo Global Aylık Raporu

Öne Çıkan Özelikler

Şubat ayı, Neo3’ü resmi TestNet lansmanına hazırlamak için yılmadan çalışmaya devam eden çekirdek geliştiriciler için başka bir yoğun geçen aylardan biri olmuştur Ayın ilk birkaç günü içerisinde; en son ki işlevselliğin dağıtılmış olan testine olanak tanıyarak, Neo3 Preview5 piyasaya sürülmüştür.

Neo’nun bugüne kadarki en kapsamlı özellikli sürümü olan Preview5, durum şişmesini en aza indirirken bloklar için tutarlı veri yürütme sonuçları sağlayarak, MPT tabanlı durum hizmetlerini otomatik pruning ile birlikte sunmuştur.

Preview5 ayrıca normal sözleşmeli veya cüzdan adresi bağlamasına ek olarak geleneksel IP alan adlarıyla uyumlu olan yeni bir “Neo alan adı hizmetini” de tanıtmıştır. Bu özellik, Neo platformunun daha da kullanıcı dostu olmasına yardımcı olarak, hatırlanması kolay alan adlarının şifreli genel adreslerin yerini almasına olanak sağlayacaktır.

En son ki tahminlere göre, Neo’nun Haziran ayı civarında MainNet sürümüne çıkması beklenirken, resmi “Neo3 TestNet”in Mart ayının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenmektedir. Bu zaman aralığı, çekirdek geliştiricilere ağ kararlılığı için gereken yinelemeli güncellemeleri gönderme şansı verecek, ek olarak, Neo geliştirici topluluklarının araçlarını, altyapılarını güncellemeleri ve entegre etmeleri için zaman sağlayacaktır. Konuya ilişkin en son ki bilgiler “RC1 checklist“te (kontrol listesinde) bulunabilirdir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

StateRoot

Çekirdek geliştiriciler, durum kök hizmetine özellikler eklemeye ve hataları düzeltmeye devam etti. Bir PR, imza gönderebilmek üzere ExtensiblePayload (#512) ve durum kök tanığının boş olabileceği başka bir PR düzeltilmiş olan hatalı mantık (#525) dahil olmak üzere durum hizmetine P2P işlevselliği ekledi.

Bu değişikliklerin her ikisi de artık ana dalda(/master branch) birleştirilmiş ve gözden geçirilmek üzere iki ek geliştirme belirlenmiştir. Bu yeni güncellemeler, sırasıyla durum kök konsol komutlarını (#528) ve karma hesaplama mantığını (#529) düzeltmeden önce “magic”i kontrol edecektir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

NeoFS Transplanting

NeoFS referans uygulaması Go dilinde yazılmıştır, bu nedenle NGD, çekirdek istemciyi çalıştıran nodelerde daha sorunsuz bir entegrasyon sağlamak için ilgili mantığı C#’a aktarmaya yönelik çalışmalarına Şubat ayı boyunca devam etmiştir. Ekip geçen ay itibariyle, “neofs-api-csharp”a yönelik güncellemeleri tamamlamış ve bir dizi hatayı çözmüştür. Ayın sonunda, NeoFS’nin oracle modülüne entegrasyonu hususu incelenmekteydi (#518).

PROTOKOL GELİŞİMİ

Altyapı Etkisi

Şubat ayında, Neo sözleşme sistemine, sırasıyla bir değerin gücünü ve karekökünü hesaplamak için kullanılan POW ve SQRT ismi verilen iki yeni işlem kodu eklendi. Bu eklemeler, bu işlevlere bağlı olarak akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini basitleştirecektir. Neo çekirdek, sanal makine ve .NET dev paketindeki ilgili mantık değişikliklerinin tümü tamamlandı (#399, #2359, ve #472).

Diğer bir PR (#2300), MaxTransactionsPerBlock ve MaxBlockSize gibi yerel politika sözleşmesinden konsensüse(/fikir birliğine) özgü birkaç ayarı taşımıştır. Bu ayarlar, nodeler arasında koordineli güncellemelerde artırılabilecekleri(/yükseltilebilecekleri) dBFT eklentisinin yerine yapılandırma dosyasına eklenmektedir.

Sürüm oluşturma desteği eklenerek ve yerel sözleşmelerin güncelleme geçmişinde açıklanan blokzincir yüksekliklerine göre dağıtılmasına olanak tanılanarak, yerel sözleşme güncelleme geçmişi de uygulandı (#2332).

Ekip ayrıca, “neo” ve “neofs” tek bir işlemde çalıştırmayı mümkün kılmakta olan eklentilerin PR’de #2323birden fazla NeoSystem ile çalışmasına olanak sağlamak üzere ilerlemeler kaydetmiştir.

Çekirdekte yapılan diğer iyileştirmeler, kod tabanını temizlemeyi ve daha da basitleştirmeyi amaçlamıştır. Örnekler şunları içermektedir: “neo-core”den (#2302) “singleton”ların kaldırılması ve ücret formatını (#2331) standartlaştırmak üzere bazı sistem çağrı ücretlerinde ayarlamalar gerçekleştirilmesi. Süreçte, ücret hesaplamalarına yardımcı olmak için CpuFee ve StorageFee de farklılaştırılmıştır. Son olarak, imzalama ve imza denetleme işlevleri güncellendi (#2331). İmza komut dosyası yapısı değişikliği nedeniyle, önceki Neo3 cüzdan adreslerinin Preview5 sürümü ile uyumsuz olacağı hususunu lütfen göz önünde bulundurun.

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Öne Çıkan Özelikler

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Proje'de Önemli Aşamalar

DEFI

NGD tarafından Flamingo Finans

Şubat ayı başlarında, Flamingo ekibi, ürün lideri Gao Yuan ile bir Discord AMA etkinliği oturumu da dahil olmak üzere FIP #2’de ortaya konan(/hazırlanan) önerilen değişiklikleri açıklamak için toplulukla yoğun bir şekilde meşgul olmuştur. Teklifin onaylanmasının ardından ekip, odak noktasını yeni işlevselliğin geliştirilmesine kaydırmış ve varlık geçişinin(/taşınmasının) üstesinden gelmek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır.

https://flamingo.finance/

NODE

Neo SPCC tarafından NeoGo

Neo SPCC, Go node uygulamasında, derleyici düzeyinde bir NEP-11 uyumluluk kontrolü ve yerel sözleşmeler için geliştirilmiş bir akıllı sözleşme API’si dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme gerçekleştirmiştir.

Ekip ayrıca performans üzerindeki etkilerini test etmek üzere birkaç değişiklik denemiştir. BoltDB “bucket”leri incelenmiş ve kayda değer bir kazanç olmadan karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir, bununla birliklte, bir P2P işlem gruplama deneyi, iş hacminde %15’lik bir gelişme göstermiştir.

https://github.com/nspcc-dev/neo-go

EXPLORER & MONITOR

NEXT tarafından NeoTube

NeoTube, adres ayrıntıları, işlem ayrıntıları ve blok ayrıntıları sayfalarında yapılan optimizasyonlarla birlikte artık Neo3 Preview5 sürümü ile uyumludur.

https://neotube.io/

AKILLI SÖZLEŞME DERLEYİCİ

COZ tarafından Boa

COZ, Preview5 ile hayata geçirerek, Neo3-Boa v0.7’yi piyasaya sürdü. Yeni sürüm yineleyicinin birlikte çalışabilmesini uygulamakta ve yerleşik Python desteğini genişletmektedir. COZ ayrıca atomik takas işlevini piyasaya sürdü ve NEO sözleşme örneklerini paketlemiştir(/wrapped sürümü)

https://docs.coz.io/neo3/boa/index.html

AKILLI SÖZLEŞME & DAPP FRAMEWORK

AxLabs tarafından Neow3j

Şubat ayında AxLabs ekibi, SDK, devpack ve derleyiciyi Neo3 Preview5 sürümüyle tam uyumlu olacak şekilde uyarlayan ve bir dizi yeni işlev sunan “neow3j v3.7.0 ve v3.7.1“i yayınladı.

Ekibin ayrıca, yaklaşan Neo3 sürüm adayıyla uyumluluk için gereken yeni değişikliklerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Java geliştiricilerinin Neo3 TestNet’i oluşturmaya başlamasına olanak sağlamak için yeni bir neow3j güncellemesi mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunulacaktır.

AxLabs, neow3j’nin VS Code için Neo Blockchain Toolkit ile sorunsuz entegrasyonunu sağlamak üzere NGD Enterprise ile yakın temas halinde kaldı. Bu ileri görüşlü işbirliği, seçmenlerin akıllı sözleşme geliştirme için en önemli kaynak olarak kolay kurulum geliştirme ortamlarını seçtiği, ekip tarafından düzenlenen bir Twitter anketinde seçmenlerin istekleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirildi.

https://github.com/neow3j/neow3j

NEO Tracker tarafından NEO•ONE

NEO Tracker ekibi, Şubat ayında, Preview4 ağları ile uyumluluk sunmakta olan NEO•ONE v3.1.0-preview4.2’yi piyasaya sürmüştür. Güncelleme, özellikle geliştiricilerin Neo3 akıllı sözleşmelerini TypeScript’te ilk kez yazmasına olanak tanıyan bir TypeScript akıllı sözleşme derleyicisi içermektedir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ekip, Preview5 ve sonraki RC1 uyumluluğu üzerinde çalışmaya devam edecektir.

https://neo-one.io/

NGD Enterprise tarafından Neo Blockchain Toolkit

NGD Enterprise; Express, Debugger, Visual DevTracker ve Visual Token Designer’ın uyumlu sürümlerini yayınlayarak, Neo Blockchain Toolkit için Preview5 desteğini uygulamayı tamamlamıştır. Ekip ayrıca, stratejik bir proje için kod prototipleriyle birlikte “headless” bir node girişimi başlatmıştır.

Proje başkanı John deVadoss ayrıca kurumsal blokzincir pazarının ve satıcılarının (Amazon, IBM, JP Morgan, Microsoft ve R3 Corda) mevcut durumunu gözden geçirmekte olan bir strateji raporu yayınlamıştır.

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ngd-seattle.neo-blockchain-toolkit

CÜZDAN

COZ tarafından Neon

COZ, hem iOS hem de Android’de mevcut olan Neon Wallet’ın (Cüzdan) mobil sürümü için beta testini açmıştır.

https://neonwallet.com/

NEOFS

Neo SPCC tarafından NeoFS

St Petersburg ekibi, Şubat ayı boyunca, hızlı gelişme temposuna devam etmiş ve TestNet lansmanına hazırlanırken birkaç son altyapı parçasını tamamlamıştır. Depolama nodeleri için yerel “garbage toplayıcı” tamamlanmış, ek olarak, API artık kapsayıcı boyutu tahminleri ve bir nodenin ağ görünümünü getirmek için RPC yöntemlerini de içermektedir.

NeoFS akıllı sözleşmeleri de birkaç değişiklik geçirmiştir; şimdi yeniden düzenlenmiş ve daha sonraki güncellemeler için geçiş yöntemleri sağlanmıştır. Sözleşmeler aynı zamanda hem son Preview5 uyumlu NeoGo sürümündeki yeni interopları hem de çoklu imzalı işlemler oluşturma mekanizması olarak notary(/noter) sözleşmelerini desteklemektedir.

Neo SPCC ayrıca, bir “CDN önbellek invalidator” ve dosya adlarının boşluklar ve UTF-8 sembolleri içerdiği S3 geçitlerindeki sorunlara yönelik düzeltmeler de dahil olmak üzere NeoFS hizmetlerine güncellemeler de sunmuştur. Ek olarak, HTTP geçitleri aracılığıyla akış ve bearer tokenleri için destek uygulanmıştır.

https://fs.neo.org/

RESEARCH

NeoResearch tarafından NeoCompiler Eco

Şubat ayında, Neo Research ekibi “NeoCompiler Eco”daki çoğu Neo3 işlevinin uygulanmasını tamamlamıştır. Kullanıcılar artık web tabanlı hizmeti kullanarak akıllı sözleşmeleri derleyebilir, dağıtabilir ve çalıştırabilirler. Neo3 TestNet ile uyum sağlamak için halihazırda başka ayarlamalar da yapım aşamasındadır.

https://neocompiler.io/

AUDIT

Red4Sec tarafından Code Audit

Red4Sec, Şubat ayında her zamanki temel geliştirme odağını sürdürdü ve Neo3 kaynak kodu üzerinde devam etmekte olan güvenlik denetimine devam etmiştir. Bu durum, şu anda çözülmekte olan üç olası Denial-of-Service (Hizmet Reddi) güvenlik açığını ortaya çıkaran Preview5 sürümüyle ilgili bir raporun teslimini de içermekteydi. Ekip, yakın gelecekte resmi olarak yayınlanmasından önce Neo3 RC1 incelemesine de başlamıştır.

http://red4sec.com/en

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Genel Bakış

Neo, Flamingo, DeFi ve blockchain kariyerleriyle ilgili olan bir dizi topluluk tartışmasına katılmıştır.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Pazarlama Etkinlikleri

3.

Neo3 Preview5 ve TestNet(i), Oracle eklentisi, durum servisi, Neo Name Service, LedgerContract ve çeşitli iyileştirmelerle piyasaya sürülmüştür.

4.

Flamingo ürün lideri Gao Yuan, önerilen varlık akışının yeniden tasarımı hakkında derinlemesine açıklama yapmak üzere bir AMA etkinliği oturumu için Flamingo Discord topluluğuna katılmış ve topluluktan gelen soruları yanıtlamıştır.

9.

Da Hongfei, bir Clubhouse oturumunda DeFi’nin servet açığını iyileştirip iyileştirmediğini konuşmak için bir grup endüstri liderine katılmıştır.

25.

Neo EcoGrowth yöneticisi Denis Suslov, “Blockchain’de Kariyer ve Kullanım Durumları” hakkında konuşmak için MouseBelt Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi bir oturumda yer aldı.

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Topluluk

TWITTER
FACEBOOK
REDDIT
DISCORD
MEDIUM
YOUTUBE
WECHAT
WEIBO

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Güncellemeler

LİKİDİTE

LİKİDİTE

Borsalar