Neo Global Aylık Raporu

Kasım 2020

Neo Global Aylık Raporu

Öne Çıkan Özelikler

Kasım ayı, çekirdek geliştirme ekibi, Preview4’e doğru adım adım ilerlerken ve Neo3 TestNet’e ilerlerken, bazı önemli Neo3 özelliklerinin tamamlandığına tanıklık etti. Tüm yönetişim ve ekonomi PR’leri, bir önceki ayda gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından birleştirildi; bu durumda çeşitli düzeltmeler ve optimizasyonlarla sonuçlandı. Oracle uygulamasının ve durumla ilgili mantıkla ilişkili değişikliklerin sonuçlandırılması yönünde de önemli ilerleme kaydedildi.

Bir diğer kayda değer gelişme ise; Neo3 için yeni bir token standardı olan NEP-17’nin piyasaya sürülmesiydi. NEP-17, sözleşmelerin bir aktarıma tepki vermesini ve otomatik olarak işlemesini veya reddetmesini sağlayan onPayment yöntemi gibi birkaç yeni iyileştirmeyle birlikte aynı yöntemlerin çoğunu NEP-5’ten devralmaktadır.

Bu arada, Neo’nun topluluk geliştirme grupları Neo3’ün ilerlemesini yakından takip etmiştir. Neo SPCC’nin NeoGo, COZ’un Mamba, NeoTracker’ın NEO-ONE ve AxLabs’ın neow3j’si, Neo3’e ayak uyduran ve yeni özellikler tamamlandıkça destek sağlayan projelerden sadece birkaçıdır.

NGD Enterprise’nin VS Code için Blockchain Toolkit’i ayrıca Neo3 önizleme sürümlerini desteklemek için, Neo Express için özel ağ Oracle desteği ve Visual DevTracker için geliştirilmiş çağırma/görüntüleme akışları da dahil olmak üzere çeşitli geliştirmeler aldı.

Sıradan kullanıcılar için, Dora ve NeoTube tarayıcıları, kolay bir Neo3 tarama deneyimi sağlamak için daha fazla hazırlığa uğradı; NeoLine ve Neon cüzdanlarının yeni ağ için hazırlanmasına devam edildi.

Neo’nun topluluklarının yardımıyla, geliştiriciler ve kullanıcılar, Neo3’ün lasmanıyla, birinci sınıf deneyime (benzer şekilde) sahip olmayı bekleyebilirler.

Neo3 Preview4’ün şu anda TestNet’ten önceki son önizleme sürümü olması planlanmaktadır. Yılın son ayına girerken, hem Neo çekirdek geliştirme ekibi hem de Neo’nun küresel topluluklar ağı bu hedefe ulaşmak için her gün çalışmaktadır.

Kasım Neo global aylık raporunun tamamı aşağıda bulunabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

PROTOKOL GELİŞİMİ

Neo3 İlerlemesi

Kasım ayı boyunca, Neo çekirdek geliştirme ekibi, yönetişim ve ekonomik model mantığıyla ilgili “çalışmalarını” sonuçlandırdı ve çeşitli “çekirdek veri havuzları” arasında bir dizi optimizasyon ve düzeltme uyguladı. Neo, resmi Neo3 Testnet lansmanına daha da yaklaşırken, durum dizin kökü ve oracle hizmetinin geliştirilmesi de son aşamaya girdi.

En son ki Testnet’ten önceki son yapı olan Neo3 Preview4, ekip, sürümden önce test etme için yeterli zaman bırakırken, bekleyen uyumsuzlukları çözmeye çalıştığı için biraz gecikti. Preview4 üzerindeki mevcut ilerleme hakkında daha ayrıntılı bilgi burada bulunabilir.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Yönetişim & Ekonomik Model

Neo3

Neo3 için bu bileşenlerin tamamlanması işaretlenerek, yönetişim ve ekonomi ile ilgili tüm PR’ler Kasım ayında birleştirilerilmiştir. Değişiklikler, özellikle GAS ödül dağıtımı açısından bir dizi düzeltme ve optimizasyon içermekteydi. Nihai uygulamada, fikir birliği nodesine oy veren kullanıcılar, blok başına üretilen GAS’ın 2/28’ini alırken, fikir birliği olmayan nodesine oy veren kullanıcılar 1/28’ini (göreceli oy ağırlıklarıyla orantılı olarak) alacaktır.

Komite üyelerinin operasyonel giderlerini daha iyi karşılamak üzere bu ödüller yeniden dengelenmiştir. Değişikliklerin ardından, ilk 21 node için oy veren kişilere GAS blok ödüllerinin %80’i atanacaktır, komite üyeler i%10’unu paylaşacaktır ve kalan %10’luk kısım ise tüm NEO sahiplerine dağıtılacaktır.

PROTOKOL GELİŞİMİ

StateRoot

Neo3

Merkle Patricia önek ağacı yalnızca en son durumu (#1996) depolamak için kullanılması önerisi, TPS’yi iyileştirmeyi ve node depolama gereksinimlerini azaltmayı amaçlayarak, kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Çekirdek ekibinin tartışmalarının ardından, bu değişiklik ve durumla ilgili diğer mantık, çekirdekten ayrıldı ve neo-modules/mödüllerine (#408, #410, #414) taşındı.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Oracle

Neo3 için Oracle servis uygulaması tamamlanmak üzeredir. Geçtiğimiz ay boyunca geliştirme ekibi; hizmeti neo-modules/mödüllerine (#326) taşıyacak olan, süreçte birkaç hata düzeltmesi ve diğer iyileştirmeler uygulayacak olan bir “PR”ye odaklanmıştır.

PROTOKOL GELİŞİMİ

Altyapı Etkisi

Kasım ayı ayrıca yeni bir token standardı olan NEP-17’nin (#2024) tanıtıldığına tanıklık etti. NEP-17, dağıtılmış bir sözleşmede ödenecek çeki değiştirmek üzere yeni bir onPayment yöntemi sağlamaktadır. Bir token transferinin alıcısı dağıtılmış bir sözleşmeyse, transfere tepki vermesine ve buna göre otomatik olarak işlemesine veya reddetmesine izin veren onPayment yöntemini çağıracaktır. Yeni standart, kaldırılan ve şimdi tüm sözleşmeler için sözleşme manifestosuna dahil edilen ad yöntemi dışında, yerini aldığı NEP-5’ten aynı yöntemlerin çoğunu devralmaktadır.

Diğer dikkate değer değişiklikler arasında MaxValidUntilBlockIncrement artışında yaklaşık 24 saat olan 5760’a (#2042) artış ve MaxTraceableBlocks’un varsayılan değer 2102400 veya yaklaşık 365 gün ile birlikte protokol yapılandırmasına taşınması bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, UInt160, UInt256 ve ECPoint’in yanı sıra BigInteger türlerini String’e veya tam tersine dönüştürmeye yarayan iki birlikte çalışma hizmeti olan “System.Binary.Itoa” & “System.Binary.Atoi”de (#2043) SmartContract Framework’e (#362) eklenmiştir.

İstemci artık eklenti sistemi (#2068) aracılığıyla da servisler ekleyebilir, örneğin eklentilerin konsola erişmesine izin vermek üzere sisteme ConsoleService eklenebilir. Son olarak, short, ushort, byte ve sbyte (#380) gibi birkaç tamsayı çevirim türü uygulanmıştır.

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Kasım Ayında Öne Çıkanlar

ALTYAPI VE ARAÇ GELİŞİMİ

Proje'de Önemli Aşamalar

DEFI

NGD tarafından Flamingo Finans

Kasım ayı boyunca ekip, Flamincome ve Flamingo platformları için yönetişim bileşenlerinin ve diğer platform optimizasyonlarının geliştirilmesine odaklandı. Flamincome, yönetişim tokeni FLAG’ın ve Ethereum tabanlı oylama için dahil olan DAO’nun lasmanına tanıklık etti. Flamincome ekibi şimdi “n-asset” ile orijinal varlıklar arasındaki mevcut fiyat farkını çözmeyi amaçlayan “n-asset” fiyat sabitlemesini eski haline getirmek üzere bir çözüm üzerinde çalışmaktadır.

Flamingo tarafında, Swap modülü, yeni SWTH/nNEO ticaret çiftini ve likidite tedariki için FLM ödüllerini tanıtmak üzere güncellendi. Son olarak ekip, beta lansmanına eşlik edecek olan Perp Trading Competition’u (Perp Ticaret Yarışmasını) da duyurdu.

https://flamingo.finance/

NODE

Neo SPCC tarafından NeoGo

Neo SPCC, Kasım ayında çekirdek C# node uygulamasını yakından takip ederek tüm Neo3 güncellemelerini Go nodesine uyguladı. Değişiklikler arasında; işlem yeniden iletim mekanizmasının eklenmesi, toplu JSON-RPC istek desteği ve bir imza toplama hizmeti sağlamak için P2P noter yerel sözleşmesi bulunmaktadır. Ekip ayrıca NEP-17 uyumluluğu için derleyiciye bildirim denetimlerini entegre etti ve bir başlık içi stateroot protokol seçeneği ekledi.

https://github.com/nspcc-dev/neo-go

EXPLORER & MONITOR

COZ tarafından Dora

Kasım ayı boyunca, COZ, Neo3’ün Dora’ya yapılacak olan entegrasyonunda önemli bir gelişme kaydetti. Değişikliklere, hizmetin performansını ve ölçeklendirme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir arka uç revizyonu eşlik etti ve kullanım ömrünün sonuna hazırlık için bir Neoscan API hizalaması üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

https://dora.coz.io/

NEXT tarafından NeoTube

Kasım, NEXT tarafından Neo3 blokzincir için özel olarak geliştirilen yeni bir NeoTube sürümünün lasmanına tanıklık etti. Yeni sürüm (https://neo3.neotube.io/), özel bir tokensayfası ve imzalayanlar, tanık bilgileri, bildirimler ve diğer standart bilgiler dahil olmak üzere ayrıntılı işlem dökümlerini içermektedir.

https://neotube.io/

AKILLI SÖZLEŞME DERLEYİCİ

COZ tarafından Boa

COZ, Kasım ayına kadar Python derleyicisi üzerinde çalışmaya devam etti ve şu anda geliştirilmekte olan yeni “örnek sözleşmelerin” gerektirdiği bir dizi yeni özelliği tanıttı. Bunlar bir atomik takas sözleşmesi örneğini ve yeni NEP-17 token standardı için bir şablonu içermektedir.

https://docs.coz.io/neo3/boa/index.html

AxLabs tarafından neow3j

Kasım, Java sözleşmeleri için AxLabs’ın derleyicisine bir dizi iyileştirme getiren, Neow3j v3.5.0 sürümüne tanıklık etti. Akıllı sözleşme olaylarına ek olarak istisna atma ve “try-catch-finally” engellemeleri içinki olan destekler tamamlandı. Ekip şimdi, Java ile yazılmış bir NEP-11 eşsiz toke sözleşmesi için bir referans uygulama sağlamaya çalışmaktadır.

https://github.com/neow3j/neow3j

SDK

AxLabs tarafından neow3j

Neow3j v3.5.0 sürümü ayrıca SDK’ya küçük düzeltmeler ve iyileştirmeler getirmiştir. Token transferlerinde geçersiz ondalık sayılar için bir kontrol eklendi, ek olarak, Any ve InteropInterface yığınla (stack) öğelerinin dönüş türleri düzeltildi. AxLabs, Neo3 Preview4’ün gelişimini yakından takip etmekte ve araçlarını buna göre uyarlamaya devam etmektedir.

https://github.com/neow3j/neow3j

COZ tarafından neon-js

Neon.js kitaplığı, çeşitli bileşenlerin önceki “hızlı uygulamasını” daha kalıcı ve sürdürülebilir bir formatla değiştirmeyi amaçlayan çeşitli yeniden düzenleme işlemlerinden geçirildi.

https://docs.coz.io/neo3/neon-js

COZ tarafından Mamba

Kasım ayında, Preview3 sürümüyle test edilen Mamba SDK için birlikte çalışma katmanı üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Preview4 sürümünden önce, yakın gelecekte, herhangi bir kırılma(breakig) değişikliğini düzeltmek üzere başka bir yama ile takip edilecek olan yeni bir sürüm yayınlanacaktır.

https://github.com/CityOfZion/neo-mamba

AKILLI SÖZLEŞME & DAPP FRAMEWORK

NEO Tracker tarafından NEO•ONE

Ekim sonunda açıklanan NEO•ONE v3.0 sürümünden inşa ederek, Kasım, Neo Tracker ekibinin sürüme birkaç hata düzeltmesi sunmasına tanıklık etti. Token aktarımına ve bakiye depoları ile çeşitli RPC yöntemlerine getirilen güncellemeler, çağrıların artık beklenen bilgileri ve veri türlerini döndürmesini sağlamaktadır. Nodeye, daha ayrıntılı sözleşme bilgilerine erişim sağlayan uygulama günlüğü verileri de eklenmiştir ve ekip, artık son kullanıcı etkileşimini yönetmek için istemci API’leri üzerinde çalışmaktadır.

Ekip, Neo3 için hem istemci hem de CLI güncellemelerini içerecek olan ve kullanıcıların yerel özel ağları çalıştırmasına izin verecek olan v3.0.1 sürümünün dönüm noktasına doğru önemli ilerlemeler bildirmektedir. Bu sürüm, öncelikle, resmi C# nodesi uygulamasıyla tutarlılık sağlamayı amaçlayan hata düzeltmeye odaklanacaktır.

https://neo-one.io/

NGD Enterprise tarafından Neo Debugger

Kasım ayında, NGD Enterprise, VS Code için blokzincir araç setine dahil edilen bileşenler üzerinde yinelemeye devam etti. Neo Smart Contract Debugger (Neo Akıllı Sözleşme Hata Ayıklayıcısı), preview(önizleme) sürümünü desteklemek için geliştirmelerle birlikte güncellendi ve Neo Express modülü özel ağ Oracle desteği aldı. Visual DevTracker ayrıca geliştirici deneyimine odaklanan, bir sonraki Neo3 preview (önizleme) sürümünü desteklemek için çağırma/görüntüleme akışlarını ve diğer değişiklikleri geliştiren, “yeni iyileştirmelere” tanıklık etti,

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ngd-seattle.neo-contract-debug

CÜZDAN

COZ tarafından Neon

Kasım, büyük bağımlılık güncellemeleri, otomatik kablosuz güncelleme desteği ve hem açık hem de karanlık temalar için yeniden tasarım dahil olmak üzere yeni bir Neon cüzdan versiyonu olan v2.6 sürümüne tanıklık etti. Yukarıda belirtilen sürümün ardından, blok tarayıcı seçeneklerini genişleten, RPC listesine yeni nodeler ekleyen ve birden fazla Switcheo tokeninin gönderilmesini engelleyen bir hatayı düzelten v2.6.1 yaması geldi.

https://neonwallet.com/

NEXT tarafından NeoLine

NEXT, NeoLine cüzdanının Neo3 sürümlerinde ilerlemeye devam etti. Mobil cüzdan için, Neo3 TestNet modülüne yapılan optimizasyonların ve bir adres defteri ve mesaj merkezinin eklenmesinin, Neo3 Testnet lansmanının ardından kullanıcı deneyimini iyileştirmesi umulmaktadır. Chrome eklentisi ayrıca eksiksiz çoklu zincir desteği ve bunlara uyum sağlayacak şekilde ara yüz ayarlamalarıyla güncellenmiştir. Son olarak, NeoLine’in arka uç hizmeti, varlık borsa kurlarını, bildirim sistemini iyileştirmek ve çeşitli hataları gidermek için güncellendi.

https://neoline.io/

NEOFS

Neo SPCC tarafından NeoFS

NeoFS çekirdeği Kasım ayında gerçekleştirlen bir dizi iyileştirmeye tanıklık etti. Neo SPCC, büyük ve küçük nesneler için daha iyi verimlilik elde etmek üzere yeni bir Blob depolama motoru uyguladı; ek olara, SEARCH ve HEAD gibi hızlı işlemler için dizin destekli yeni bir “metabase” eklendi.

Yeni bir Netmap sorgu dili ayrıştırıcısına ek olarak artık SSD yazma önbellek desteği de uygulanmıştır. Ağın yönetişim şeması, Neo tartışmalarına uygun olarak güncellemeler aldı ve bir dizi yeni NeoFS CLI özelliği kullanıma sunuldu.

Dış hizmetler de, özellikle CDN bileşenlerini içeren güncellemeler aldı. CDN SDK araç seti için test kapsamı tamamlandı ve entegrasyon testinin kurulumu yapıldı. HTTP ve S3 geçitleri artık tamamen CDN’ye entegre edilmiştir; bileşenler şu anda gerçek dünya ortam testleri için dağıtılmaktadır.

https://fs.neo.org/

MISCELLANEOUS

Red4Sec tarafından denetleme

Ekibin ısrarlı Neo3 çekirdek denetimi %80 kapsamaya ulaştı. Önümüzdeki Preview4 sürümü, şu anda, herhangi bir güvenlik kusurunun olup olmadığına emin olunması için değerlendirilmektedir.

https://red4sec.com/en

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Genel Bakış

Kasım ayı boyunca, pazarlama ekibi Neo3 Preview4 ve TestNet’in lasmanına giden “hazırlıkları” artırmaya odaklandı. Şahsen, birkaç temel özelliğin eklenmesini işaret eden Neo3 Preview 4’ün yaklaşan lansmanı için çokça heyecan duyuyorum: yerleşik Oracle, yönetişim mekanizması ve token ekonomisinin yanı sıra NEP-5 güncellemesi olarak geliştirilmiş bir NEP-17 standardı.

Bu yeni özelliklerin; Neo3’ün, “kutudan çıkar çıkmaz” full-stack blokzincir deneyimi oluşturma, tutkusunun vazgeçilmez unsurları olduğuna inanmaktayım. Neo3’teki büyük değişiklikleri, topluluğa, vurgulamak üzere resmi web sitesinin büyük bir yenilemesi üzerinde çalışıyoruz. Ekip ayrıca, topluluğa, Neo3 geliştiricilerimizle yüz yüze iletişim kurma şansı sağlamak için birkaç çevrimiçi etkinlik planlamaktadır.

Bunun yanı sıra, Flamingo ekibi, kapsamlı test ve optimizasyon yapmak üzere zaman ayırmak için Perp’in lansmanını Aralık ortasına kadar ertelemeye karar verdi. Ürünün lansmanına yönelik daha temkinli bir yaklaşım benimsemek istiyoruz ve ekip, beta lansmanıyla birlikte bir ticaret(/alım-satım) yarışmasına ev sahipliği yapacaktır.

– Yuan Gao, NGD pazarlama direktörü

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Pazarlama Etkinlikleri

1.

Da Hongfei, dijital para birimlerinin giderek uluslararası alanda kabul gören bir ürün haline gelmesiyle, merkezi olmayan finansın nasıl yeni bir çağa girdiğini tartışmak için Nash’ın Beyond the Chain podcastine katıldı. Da ve Nash’ın kurucu ortağı Fabio Canesin, mevcut DeFi dalgası ve sularında nasıl dolaştıkları hakkındaki bakış açılarını paylaştı.

4.

Flamingo Finance ve O3 Labs, bir Ask Me Anything (Bana Her Şeyi Sor) etkinliğine müşterek ev sahipliği yaptı ve katılımcılara FLM ödülleri dağıttı. O3 Labs, mobil ve web tabanlı cüzdanları arasında Bitcoin ve Ethereum desteğini entegre etmeyi tartışırken, Flamingo ekibi DAO yönetişim modülünü başlatmak için hazırlıklar hakkında tartıştı. AMA etkinliği, Flamingo Finance Discord sunucusunun #o3-ama kanalında gerçekleşti.

5.

Da Hongfei, blokzincirinin fintech gelişimini nasıl hızlandırabileceği hakkında Hong Kong Fintech Week’te (Hong Kong Fintech Haftası’ndaki) çevrimiçi bir panelde konuştu.

13.

John Wang, Poly Network’ün teknoloji lideri Yuan Tan ve “Blockchain tabanlı Service Network”un (BSN) baş teknoloji sorumlusu Henry Ma ile birlikte bir Ask Me Anything (Bana Her Şeyi Sor) etkinliğine katıldı. AMA etkinliği, zincirler arası işlemleri kolaylaştırmak üzere Poly Network’ün yeni Poly Enterprise’nin BSN’ye yapılan en son ki entegrasyonunu vurgulamak için düzenlendi.

19.

Da Hongfei, blokzicirin ve dijital ekonominin geleceğini tartışmak için Blockchain.News’ten Sarah Tran ile bir röportaj gerçekleştirdi. Da, Çin’deki blokzincir gelişimini ve Neo’nun “Blockchain tabanlı Service Network” ile gerçekleştirdiği ortaklığı ele aldı.

20.

NGD, NeoFS merkezi olmayan bulut platformuna ve rakiplerinden farkı konusunda derinlemesine bir genel bakış sunan, Neo St.Petersburg Competence Center (Yetkinlik Merkezi) ile Neo’nun resmi Telegram grubunda bir Ask Me Anything (Bana Her Şeyi Sor) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Neo SPCC katılımcıları arasında CTO, Anatoly Bogatyrev, CIO, Stanislav Bogatyrev ve yazılım mühendisi Alexey Vanin vardı. AMA etkinliğinde, üçlü, NeoFS’nin mimarisi ve işlevselliği hakkında konuştu ve topluluğun sorularını yanıtladı.

22.

Da Hongfei, kendi görüşlerine dayanan, COVID-19’un kripto alanını nasıl etkilediğini bir CoinTelegraph makalesinde paylaştı: “COVID-19, mevcut paradigmamızın zayıf yönlerini ortaya çıkararak, blokzincir teknolojisine olan acil ihtiyacı da vurguladı. “

PAZARLAMA VE FAALİYETLER

Topluluk

TWITTER
FACEBOOK
REDDIT
DISCORD
MEDIUM
YOUTUBE
WECHAT
WEIBO

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Genel Bakış

Tatil sezonlarının eli kulağındayken, Neo’nun ekosistem projeleri yıla mükemmel bir son vermek için hala çok çalışıyor.

DeFinance Capital liderliğindeki 1,2 milyon ABD doları tutarındaki ikinci tur fonu sağladıktan sonra Switcheo, Switcheo Geliştirme Fonu’nu başlattı. Girişim, ekosistem geliştiricilerini yeni merkezi olmayan teknolojiler oluşturmaya teşvik etmek için tasarlandı ve topluluk tarafından bir TradeHub Improvement Proposal (TradeHub İyileştirme Önerisi) olarak kabul edildi. Üstelik, SWTH/nNEO (ticaret) çifti ile Flamingo Swap’ta listelendi, ek olarak, Neo blokzincir(i) için daha fazla değer ve kullanım senaryosu yaratmak üzere tüm ekosistemin sinerji içinde büyüdüğünü görmekten mutluluk duymaktayız. Geliştirici ekosistemimizi genişletmek için Neo ve Switcheo arasında daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle beklemekteyiz.

NFT cephesinde, GhostMarket çok yenilikçi bir platform (darpane dükkanları) sunmak üzeredir. Bu darphane dükkanları, sanatçıların, müzisyenlerin ve oyun yaratıcılarının kendi NFT’lerini yaratmalarına izin verecektir. Mevcut NFT teknolojilerine ek bir gelişme olarak, darphane dükkanları, içerik oluşturucuların diğer dijital varlıkları yerleştirerek iç içe NFT’ler oluşturmasını sağlayacaktır.

– John Wang, NGD EcoGrowth yöneticisi

EKOSİSTEM BÜYÜMESİ

Güncellemeler

5.

Switcheo, DeFiance Capital liderliğindeki 1,2 milyon ABD doları tutarında stratejik artışa olan yatırımı sigortaladı. Bu tura Three Arrows Capital, Digital Assets Capital Management, DeFi Capital ve MXC Exchange de katıldı.

11.

Translateme.Network, test etme için üçüncü çalışan makine çevirisi modelini tamamladı: İngilizce’den Rusça’ya. TranslateMe Market’in Ekim 2020’de beta olarak piyasaya sürülmesiyle, platformun halihazırda 2.000’den fazla katılımcısı vardır.

18.

Nash, imzaların güvenli çok partili hesaplama araçları kullanılarak oluşturulmasına izin veren bir güncellemeyi cüzdan sistemine sundu. Kullanıcıların, belirli adresleri beyaz listeye alma, para çekme limitleri belirleme veya alım satım gibi belirli işlevleri devre dışı bırakma gibi platformun uygulayacağı kendi güvenlik ayarlarını tanımlamalarına olanak tanımaktadır.

23.

Nash, müteahhitlerin Nash Link platformunu kullanarak fatura oluşturmasına, ödemeleri kripto para biriminde kabul etmesine ve fonların fiat cinsinden ödenmesine olanak tanıyan yeni bir hizmet olan Nash Link Invoice‘yi duyurdu.

25.

Switcheo topluluğu, topluluk altyapısı gelişimini teşvik etmek için tasarlanan Switcheo Development Fund‘u (Switcheo Geliştirme Fonu’nu etkinleştirmek için sunulan yönetişim önerisini kabul etti.

LİKİDİTE

LİKİDİTE

Borsalar